Text Readme pro aktualizaci Service Pack 3 aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Aktualizace Service Pack 3 aplikace Autodesk Civil 3D 2007

V rámci trvalé snahy poskytovat produkty vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro aplikaci Autodesk Civil 3D 2007. Aktualizace SP3 pro aplikaci Autodesk Civil 3D 2007 obsahuje všechny opravy, které byly zahrnuty v aktualizacích SP1A a SP2 pro Autodesk Civil 3D 2007, proto není nutné instalovat aktualizace SP1A ani SP2 pro Autodesk Civil 3D 2007. Tato aktualizace service pack také obsahuje nástroj Autodesk Civil 3D 2007 Network Administrative Image Utility.

Aktualizace Service Pack 3 dále obsahuje všechny opravy obsažené v aktualizacích SP1 aplikace AutoCAD 2007 a SP1, SP2 a SP3 aplikace Autodesk Map 2007.

Důležité: Tato aktualizace Service Pack je určena pro všechny verze aplikace Autodesk® Civil 3D® 2007 včetně těch, které již mají nainstalované aktualizace Service Pack 2 a 1A. Tato aktualizace Service Pack je určena pro anglické i neanglické operační systémy.

Důležité: Bude uvolněna nová verze nástavby aplikace AutodeskCivil 3D 2007 Extension pro aplikaci Google Earth, která bude podporovat aktualizaci SP3 aplikace Civil 3D 2007. Máte-li nainstalovanou některou ze starších verzí nástavby Autodesk®Civil 3D® 2007 Extension pro Google Earth™, musíte ji před spuštěním aplikace Civil 3D s aktualizací Service Pack 3 odinstalovat.

Tento text Readme obsahuje informace týkající se instalace a použití této aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před instalací aktualizace Service Pack do produktu přečetli celý tento dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Tento text Readme obsahuje následující témata:

Známé problémy v aplikaci Autodesk Civil 3D 2007

Problémy vyřešené v aktualizaci Service Pack 3 aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Tato aktualizace Service Pack řeší následující problémy:

Obecné

Datové zkratky

Trasy

Správa projektů

Příčné řezy/Pohledy příčného řezu

Koridory

Modelování zemního tělesa

Dotaz

Potrubí

Body

Parcely

Podélné profily/Pohledy profilu

Povrch

Aplikace Survey


Tato aktualizace Service Pack obsahuje také řešení následujících potíží s aplikací AutoCAD:

 

Problémy vyřešené v aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Tato aktualizace Service Pack řeší následující problémy:

Obecné
Trasy

Koridor

Modelování zemního tělesa

Popisky

LandXML

Parcely

Potrubí

Body
Podélné profily
Správa projektů
Prospektor

Povrchy

Aplikace Survey

Tato aktualizace Service Pack obsahuje také řešení následujících potíží s aplikací AutoCAD:

Problémy vyřešené v aktualizaci Service Pack 1A aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Aktualizace SP2 aplikace Autodesk Civil 3D 2007 obsahuje všechny opravy, které byly zahrnuty v aktualizaci SP 1A pro aplikaci Autodesk Civil 3D 2007. Aktualizace SP 1A vyřešila tyto problémy:

Obecné

Trasy

Koridor

Modelování zemního tělesa

Popisky

Potrubí

 • Potíže s potrubím v Zobrazení profilu, kdy se připojené stavební objekty zobrazovaly jako tělesa, byly vyřešeny. Poznamenejme, že při zobrazení stavebního objektu jako tělesa je v dialogovém okně Styl stavebního objektu zaškrtávací políčko „Zapnout maskování součástí“ skryto. Doporučuje se používat volbu „Zobrazit jako hranici“ na kartě Profil v dialogovém okně Styl stavebního objektu. Při použití této volby bude výkon aplikace podstatně vyšší než při použití volby „Zobrazit jako těleso“.
 • Problém se stavebními objekty, které se zobrazují jako bloky v Zobrazení profilu, byl vyřešen. Maskování již pracuje správně.
 • Problém s výkresy obsahujícími potrubní řady, které jsou rovnoběžné s výškami řezu, byl vyřešen. U výkresů obsahující potrubní řady, které jsou rovnoběžné s výškami řezu, již nedochází k neočekávanému ukončení.
 • Problém s referencemi potrubních řadů vytvářejících závislé objekty dat (například trasy a profily) byl vyřešen. Nyní když vytvoříte referenci potrubního řadu, závislé objekty se nevytvoří.
Body
 • Body upravené ve stromu Prospektor a nakreslené v rámci skupin bodů jiných než Všechny body, se již aktualizují správně.
 • Potíže s použitím nástroje Editor bodů ke změně stylů bodů, stylů popisků bodů nebo hladin bodů byl vyřešen. Při změně těchto položek již Editor bodů reaguje správně.
 • Byl vyřešen problém s otevíráním nového výkresu pomocí výkresové šablony 2006. Výkresy, které obsahují externí datovou referenci v nastaveních bodů, lze nyní úspěšně aktualizovat.

Výkazy o přesunu hmot

Aplikace Survey

Primární problémy vyřešené v aktualizacích Service Pack 1, 2 a 3 aplikace Autodesk Map 3D 2007

Aktualizace SP 3 aplikace Autodesk Civil 3D 2007 obsahuje také opravy, které byly zahrnuty v aktualizacích SP 1, 2 a 3 pro aplikaci Autodesk Map 3D 2007.

Aktualizace SP 1, 2 a 3 pro aplikaci Autodesk Map obsahují více než 40 oprav s významným zdokonalením v těchto klíčových oblastech:

Filtrování dat dotazů z dialogu Datové spojení (nové uživatelské rozhraní)

Správce zobrazení

Publikování a vykreslování

Stabilita a použitelnost

Globalizace

Zlepšení výkonuPrimární problémy vyřešené v aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD 2007

Na základě podrobných informací získaných od uživatelů pomocí nástroje Vykazování chyb u zákazníků (Customer Error Reporting) byla identifikována a opravena řada problémů. Aktualizace byly provedeny v následujících funkčních oblastech.

Obecné aktualizace

Další změny obsažené v této aktualizaci service pack zahrnují následující opravy.

3D navigace

Vlastní úprava uživatelského rozhraní

Kótování

Externí reference

Šrafování

Internet

Materiály

Úpravy

Text a odstavcový text

Sítě

Výkonnost

Vykreslování a publikování

Zabezpečení

Modelování pevných těles

Kdo by měl tuto aktualizaci SP instalovat?

Tato aktualizace Service Pack C3D2007_SP3.exe je určena pro všechny verze aplikace Autodesk Civil 3D 2007 nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém jazyce i jiných jazycích. Před instalací této aktualizace vezměte v úvahu následující skutečnosti:

 

Obecné informace o instalaci

Důležité: Tuto aktualizaci SP nelze odstranit spuštěním automatického odinstalování. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace Autodesk Civil 3D 2007 do stavu před nainstalováním aktualizace SP, odinstalujte aplikaci Autodesk Civil 3D 2007 a poté ji znovu nainstalujte.

 

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Přepínače příkazového řádku systému Windows, které používá tato aktualizace SP, jsou následující:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

 

Použití aktualizace SP pro instalaci samostatné verze

 1. Stáhněte soubor C3D2007_SP3.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte instalační médium aplikace Autodesk Civil 3D 2007 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci service pack.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor spusťte instalaci aktualizace service pack.

Po nainstalování aktualizace service pack bude z panelu nabídek aplikace Autodesk Civil 3D odstraněna nabídka Survey. Chcete-li, aby se nabídka Survey opět zobrazila v panelu nabídek, zadejte v příkazovém řádku aktuálnívs a poté zadejte do pole Zadejte novou hodnotu pro aktuálnívs na příkazovém řádku Civil 3D.

Instalace aktualizace SP prostřednictvím lokální sítě pomocí seznamu oprav

Tímto způsobem postupujte tehdy, jestliže chcete instalovat aktualizaci pomocí komunikačního centra prostřednictvím lokální sítě.

Instalace aktualizace SP pomocí komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

Při konfiguraci místního seznamu oprav postupujte podle níže uvedených pokynů.

 1. Před provedením tohoto postupu se ujistěte, že počítač, který bude použit k nakonfigurování místního seznamu oprav, splňuje následující požadavky:
  – Musí být nainstalována aplikace Civil 3D 2007
  – Současná aktualizace se nesmí vztahovat na aplikaci Civil 3D 2007
  – Musí být nainstalován obslužný nástroj CAD Manager Control Utility 4.0
 2. Spusťte obslužný program Správce CAD.
 3. Jako produkt vyberte Autodesk Civil 3D 2007.
 4. Na kartě Komunikační centrum vyberte ze seznamu vyhledávání možnost „Získat dostupné aktualizace z lokální sítě“.
 5. Přejděte do sdílené složky, do které chcete stáhnout aktualizace (tento service pack) pro používání cesty UNC. Soubor patchlist.npl bude vytvořen automaticky.
 6. Vyberte tlačítko Správa aktualizací. (Tato operace se zdaří pouze v případě, že současná aktualizace service pack ještě nebyla pro aplikaci Civil 3D 2007 použita.)
 7. Pomocí ikony typu akce a vybráním nabídky nastavte typ akce na Přidat do složky aktualizací.
 8. Vyberte možnost Aktualizovat složku pro aktualizace. To vyvolá stahování aktualizace service pack ze serveru společnosti Autodesk a umožní přístup z definovaných umístění ostatním uživatelům.
 9. Proveďte změny.
 10. Ve spodní části nástroje CAD Manager vyberte v rozevíracím seznamu položku „Vytvořit soubor registru .reg“. Potom klepněte na tlačítko OK.
 11. V dialogovém okně Uložit jako uložte soubor do systému. Poznamenejte si jeho umístění.
 12. Soubor registru je nyní připraven ke zpřístupnění uživatelům.
 13. Nainstalujte aktualizace z komunikačního centra aplikace Civil 3D 2007.

POZNÁMKA: Jakmile budou změny registru použity u klienta, komunikační centrum aplikace Autodesk Civil 3D 2007 upozorní uživatele zprávou „Je k dispozici aktualizace produktu“. Jakmile uživatel klepne na zprávu, zobrazí se stránka s textem „Autodesk Live Update“. Tato stránka obsahuje pokyny, popis aktualizace a tlačítko „Aktualizovat“, jímž se spouští stahování a instalace aktualizace.

 

Použití aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Následující dva způsoby distribuce aktualizace Service Pack 3 aplikace Autodesk Civil 3D 2007 se týkají pouze administrativních obrazů vytvořených průvodcem implementací aplikace Autodesk Civil 3D 2007 v síti. Po dokončení těchto postupů bude tato aktualizace service pack automaticky použita na všechny nově implementované aplikace Autodesk Civil 3D 2007.

POZNÁMKA: Při obou následujících postupech bude stažený soubor opravných aktualizací obsahovat soubor MSP (Microsoft Patch). Tento soubor je nutno extrahovat ze spustitelného souboru. Chcete-li soubor MSP extrahovat ze spustitelného souboru, použijte parametr /e („extrahovat“).

Přidání aktualizace Autodesk Civil 3D 2007 SP3 do nového administrativního obrazu aplikace Autodesk Civil 3D 2007

 1. Z webové stránky podpory produktů Autodesk si do místního počítače stáhněte soubor <Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3.exe>.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní jednotka>:\<název aktualizace>\ /e <místní jednotka>:\<název aktualizace.msp>

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali aktualizaci Průvodce implementací, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Programy > Autodesk > Průvodce implementací.
 4. V Průvodci implementací vyberte na úvodní stránce položku Upravit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Vytvořit administrativní obraz zadejte v okně Vybrat instalační soubor (MSI) Autodesk cestu k souboru c3d.msi. Soubor MSI bude použit jako základ administrativního obrazu. Tento soubor se nachází na instalačním médiu produktu ve složce \BIN\Installer.
 6. V okně Umístění administrativního obrazu zadejte existující sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do tohoto umístění. Uživatelé si nainstalují aplikaci Autodesk Civil 3D z tohoto umístění.
 7. Vyberte volbu Použít aktualizaci (Service Pack) pro tento obraz.
 8. V okně Vybrat aktualizaci zadejte cestu k umístění aktualizace (umístění, které bylo zadáno v kroku 2, včetně přípony .msp). K souboru MSP můžete rovněž přejít pomocí funkce Procházet.
 9. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů v Průvodci implementací dokončete implementaci této aktualizace service pack.

Instalace aktualizace SP3 aplikace Autodesk Civil 3D 2007 do existujícího administrativního obrazu aplikace Autodesk Civil 3D 2007 bez předchozí aplikace aktualizací

POZNÁMKA: Před použitím této aktualizace Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3 na existující administrativní obraz aplikace Autodesk Civil 3D 2007 se ujistěte, že ve všech klientských počítačích je již nainstalována opravná aktualizace SP3.

Důležité: Tuto aktualizaci Service Pack aplikace Autodesk Civil 3D 2007 nelze aplikovat na stávající administrativní obraz, na který je již použita aktualizace Service Pack 1, Service Pack 1A nebo Service Pack 2. Aby bylo možné získat administrativní obraz s implementovanou aktualizací Service Pack 3, je nutné vytvořit nový administrativní obraz a na něj aplikovat aktualizaci Service Pack 3. Aktualizace Service Pack 3 obsahuje všechny opravy, které byly dosud vydány pro aplikaci Civil 3D 2007.
 1. Z webové stránky podpory produktů Autodesk si do místního počítače stáhněte soubor C3D2007_SP3.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní jednotka>:\<název aktualizace>\ /e <místní jednotka>:\<název aktualizace.msp>

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali aktualizaci Průvodce implementací, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Programy > Autodesk > Průvodce implementací.
 4. V Průvodci implementací vyberte na úvodní stránce položku Upravit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Upravit administrativní obraz v okně Vyberte soubor MSI vyberte stávající instalační soubor (MSI) aplikace Autodesk ze sdílené síťové složky, která obsahuje administrativní obraz, který chcete upravit.
 6. Vyberte možnost Použít aktualizaci (Service Pack) pro tento obraz.
 7. V okně Vybrat aktualizaci zadejte cestu k umístění aktualizace (umístění, které bylo zadáno v kroku 2, včetně přípony .msp). K souboru MSP můžete rovněž přejít pomocí funkce Procházet.
 8. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů v Průvodci implementací dokončete implementaci aktualizace service pack.

Copyright (c) 2006 Autodesk, Inc.