Aktualizace Update 1 aplikace Autodesk Vault 2012 pro aplikace Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012 a Autodesk Vault Professional 2012
Říjen 2011

Poznámky o verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 1 aplikace Autodesk Vault 2012 (klient) a aktualizaci Update 1 aplikace Autodesk Vault 2012 (server) pro aplikace Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012 a Autodesk Vault Professional 2012, která opravuje nebo řeší různé problémy týkající se těchto verzí. V tomto souboru Readme jsou uvedeny informace o způsobu instalace aktualizace, vyřešených problémech a způsobu stažení aktualizace.

UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může způsobit nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se vztahuje na rozmístění typu jedno pracoviště, více pracovišť a připojená pracovní skupina.

POZNÁMKA: Před použitím jakýchkoli oprav hotfix nebo aktualizací je nutné provést úspěšné zálohování.

Instalace aktualizace Update 1 – provádí se na všech serverech Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. Zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku restartujte webovou službu.
 2. Spuštěním souboru „Autodesk Vault 2012 Update 1 (server).msp“ na serveru ADMS aktualizaci nainstalujte.
  1. NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – MIGRACI DATABÁZE JE TŘEBA PROVÉST AŽ PO PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO KROKU.
 3. Předchozí kroky proveďte na všech serverech ADMS.
  1. NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – MIGRACI DATABÁZE JE TŘEBA PROVÉST AŽ PO PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO KROKU.
 4. Spusťte konzolu serveru ADMS.
 5. Přesvědčte se, zda byly všechny databáze migrovány do nejnovější verze.
  1. Než budete pokračovat, migrujte všechny databáze a knihovny, které nebyly migrovány.
  2. Poznámka: V multirelaci (při replikaci souborů) a v propojené pracovní skupině (při replikaci souborů a příkazů jazyka SQL) v pracovní skupině vydavatelského serveru stačí použít jednu konzolu serveru ADMS.
 6. Ukončete konzolu serveru ADMS.

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU prostřednictvím určené instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. VAROVÁNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebude aktualizace Update 1 úspěšně nainstalována na VŠECH serverech ADMS.
 2. Na jednom serveru, v multirelaci (při replikaci souborů) a v propojené pracovní skupině (při replikaci souborů a příkazů jazyka SQL) v pracovní skupině vydavatelského serveru použijte pouze jednu konzolu serveru ADMS.
 3. Spusťte příkazový řádek a přejděte do umístění, kde je nainstalována konzola Connectivity.ADMSConsole.exe.
 4. Spusťte konzolu serveru ADMS a proveďte migraci databází.

Obnova indexů vyhledávání – provádí se na každém serveru Autodesk Data Management Server. (ADMS).

 1. Otevřete konzolu Autodesk Data Management Server Console a zahajte obnovu indexů vyhledávání.

SHRNUTÍ VYŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ

PRÁVNÍ USTANOVENÍ