Aktualizacja 1 dla programu Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012 i Autodesk Vault Professional 2012
Październik 2011

Uwagi dotyczące wydania - plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania o zapewnienie wysokiej jakości produktów, firma Autodesk wydała aktualizację 1 do programu Autodesk Vault 2012 w wersji klienckiej i serwerowej dla programów Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012 i Autodesk Vault Professional 2012. Aktualizacja rozwiązuje szereg problemów dotyczących tych wydań. W pliku README opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji oraz rozwiązane przez nią problemy.

MIEJSCE POBRANIA

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodnie z poniższymi instrukcjami może spowodować uszkodzenie instalacji. Poniższa procedura dotyczy instalacji stanowisk pojedynczych, wielokrotnych i połączonej grupy roboczej.

UWAGA: Przed instalacją aktualizacji lub poprawki należy się upewnić, że wykonano poprawnie kopię zapasową.

Instalacja aktualizacji 1 – wykonywana na wszystkich serwerach Autodesk Data Management Server (ADMS)

 1. Ponownie uruchom usługi internetowe, wpisując polecenie „iisreset“ w wierszu polecenia.
 2. Uruchom plik „AutodeskVault2012 Update1(server).msp” na serwerze ADMS, aby zainstalować aktualizację.
  1. NIE URUCHAMIAJ SERWERA ADMS – MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO KOŃCOWEGO ETAPU INSTALACJI.
 3. Wykonaj poprzednie czynności dla wszystkich serwerów ADMS.
  1. NIE URUCHAMIAJ SERWERA ADMS – MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO KOŃCOWEGO ETAPU INSTALACJI.
 4. Otwórz konsolę ADMS Console.
 5. Upewnij się, że wszystkie bazy danych zostały zmigrowane do najnowszej wersji.
  1. Dokonaj migracji tych baz danych i bibliotek, które jeszcze nie zostały zmigrowane.
  2. Uwaga: Wystarczy użyć pojedynczego wystąpienia programu ADMS Console w odniesieniu do wielu stanowisk (replikacja plików) i połączonej grupy roboczej (replikacja plików i SQL) tylko dla grupy roboczej wydawców.
 6. Zamknij aplikację ADMS Console.

Aktualizacja bazy danych – wykonywana RAZ z pojedynczego wystąpienia serwera Autodesk Data Management Server (ADMS)

 1. OSTRZEŻENIE: NIE WYKONUJ KOLEJNYCH CZYNNOŚCI do momentu pomyślnego zainstalowania aktualizacji 1 na WSZYSTKICH serwerach ADMS.
 2. Użyj jednego wystąpienia programu ADMS Console w odniesieniu do stanowiska pojedynczego, wielu stanowisk (replikacja plików), połączonej grupy roboczej (replikacja plików i SQL) tylko dla grupy roboczej wydawców.
 3. Otwórz wiersz polecenia i przejdź do miejsca zainstalowania pliku Connectivity.ADMSConsole.exe.
 4. Uruchom konsolę ADMS Console i przeprowadź migrację bazy danych.

Przebudowa indeksów wyszukiwania — stosowana na wszystkich serwerach Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. Otwórz konsolę Autodesk Data Management Server i rozpocznij przebudowę indeksów wyszukiwania.

WYKAZ ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW

UWAGI PRAWNE