Aktualizacja Autodesk Vault 2010 Update 2 dla serwerów Autodesk Vault 2010, Autodesk Vault Workgroup 2010, Autodesk Vault Collaboration 2010, Autodesk Vault Professional 2010
31 sierpnia 2010

Uwagi dotyczące wydania - plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania o zapewnienie wysokiej jakości produktów, firma Autodesk wydała aktualizację Update 2 do programu Autodesk Vault 2010 w wersji klienckiej i serwerowej dla serwerów Autodesk Vault 2010, Autodesk Vault Workgroup 2010, Autodesk Vault Collaboration 2010 i Autodesk Vault Professional 2010. Aktualizacja rozwiązuje szereg problemów dotyczących tych wydań. W pliku README opisano sposób pobrania i instalacji aktualizacji oraz rozwiązane przez nią problemy.

MIEJSCE POBRANIA

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodnie z poniższymi instrukcjami może spowodować uszkodzenie instalacji. Poniższa procedura dotyczy instalacji pojedynczych i wielokrotnych.

UWAGA: Przed instalacją aktualizacji lub poprawki należy się upewnić, że wykonano poprawnie kopię zapasową.

Instalacja aktualizacji Update 2 – wykonywana na wszystkich serwerach Autodesk Data Management Server (ADMS)

 1. Otwórz konsolę ADMS Console.
 2. Upewnij się, że została wykonana migracja wszystkich baz danych do najnowszej wersji.
  1. Dokonaj migracji tych baz danych i bibliotek, które jeszcze nie były migrowane.
 3. Zamknij aplikację ADMS Console.
 4. Ponownie uruchom usługi internetowe, wpisując polecenie „iisreset“ w wierszu polecenia.
 5. Uruchom plik AutodeskVault2010Update2(Server).msp na serwerze ADMS, aby zainstalować aktualizację.
  1. NIE URUCHAMIAJ SERWERA ADMS – MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO KOŃCOWEGO ETAPU INSTALACJI.
 6. Wykonaj powyższe czynności dla wszystkich serwerów ADMS.
  1. NIE URUCHAMIAJ SERWERA ADMS – MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO KOŃCOWEGO ETAPU INSTALACJI.

Aktualizacja bazy danych – wykonywana RAZ z pojedynczego wystąpienia serwera Autodesk Data Management Server (ADMS)

 1. OSTRZEŻENIE: NIE WYKONUJ KOLEJNYCH CZYNNOŚCI do momentu pomyślnego zainstalowania aktualizacji Update 2 na WSZYSTKICH serwerach ADMS.
 2. Użyj pojedynczego wystąpienia konsoli ADMS Console dla
  1. instalacji pojedynczej,
  2. instalacji wielokrotnej (replikacja plików).
 3. Ponownie uruchom usługi internetowe, wpisując polecenie „iisreset“ w wierszu polecenia.
 4. Uruchom konsolę ADMS Console i wykonaj migrację bazy danych.

WYKAZ ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW

UWAGI PRAWNE