Aktualizace Update 2 aplikace Autodesk Vault 2011 pro aplikace Autodesk Vault 2011, Autodesk Vault Workgroup 2011, Autodesk Vault Collaboration 2011 a Autodesk Vault Professional 2011
7. září 2010

Poznámky o verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Vault 2011 (klient) a aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Vault 2011 (server) pro aplikace Autodesk Vault 2011, Autodesk Vault Workgroup 2011, Autodesk Vault Collaboration 2011 a Autodesk Vault Professional 2011, která opravuje nebo řeší různé problémy týkající se těchto verzí. V tomto souboru Readme jsou uvedeny informace o způsobu instalace aktualizace, vyřešených problémech a způsobu stažení aktualizace.

UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může způsobit nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se vztahuje na rozmístění typu jedno pracoviště, více pracovišť a připojená pracovní skupina.

POZNÁMKA: Před použitím jakýchkoli oprav hotfix nebo aktualizací je nutné provést úspěšné zálohování.

Instalace aktualizace Update 2 – provádí se u všech serverů Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. Spusťte konzolu serveru ADMS.
 2. Přesvědčte se, zda byly všechny databáze plně migrovány do nejnovější verze.
  1. Než budete pokračovat, migrujte všechny databáze a knihovny, které nebyly migrovány.
 3. Ukončete konzolu serveru ADMS.
 4. Restartujte webovou službu – na příkazový řádek zadejte řetězec „iisreset“.
 5. Spuštěním souboru AutodeskVault2011Update2(Server).msp na serveru ADMS nainstalujte aktualizaci.
  1. NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – MIGRACI DATABÁZE JE TŘEBA ODLOŽIT DO PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO KROKU.
 6. Předchozí kroky proveďte u všech serverů ADMS.
  1. NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – MIGRACI DATABÁZE JE TŘEBA ODLOŽIT DO PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO KROKU.

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU prostřednictvím určené instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebude aktualizace Update 2 úspěšně použita na VŠECH serverech ADMS.
 2. Jednu instanci konzoly serveru ADMS použijete pro
  1. jedno pracoviště,
  2. více pracovišť (replikace souborů),
  3. připojenou pracovní skupinu (replikace souborů a SQL) pouze v pracovní skupině vydavatelského serveru.
 3. Restartujte webovou službu – na příkazový řádek zadejte řetězec „iisreset“.
 4. Spusťte konzolu serveru ADMS a proveďte migraci databází.

SHRNUTÍ VYŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ

PRÁVNÍ USTANOVENÍ