Revit 2012 – nástroj pro rozmístění

Ovlivněné produkty                           

Popis nástroje

Při vytváření rozmístění aplikace Revit 2012 použijte nástroj pro rozmístění aplikace Revit 2012 k zahrnutí vlastního nastavení souboru Revit.ini a k potlačení cest, které odkazují na obsah Autodesk. Pokud je spuštěn, běží tento nástroj oproti obrazu před rozmístěním na klientské systémy.

Tento nástroj má dvě karty:

1.      Uživatelský soubor Revit.ini – Tento příkaz vytvoří uživatelský výstupní soubor inifile.xml sloučením uživatelského souboru Revit.ini s původním souborem inifile.xml.

2.      Potlačit obsah – Tato akce komunikuje s AdminImage a odstraní URL, která slouží k vyhledání obsahu aplikace Autodesk. Tím se zajistí, aby obsah nebyl stažen.

Použití nástroje pro rozmístění aplikace Revit 2012

Soubor RevitDeploymentUtility.zip obsahuje dva soubory, které použijete:

·        CustomControls.dll

·        Soubor RevitDeploymentUtility.exe

·        cs-CZ

·        EULA

1.      Vyhledejte soubor RevitDeploymentUtility.zip.

2.      Uložte aplikaci na pevný disk.

3.      Rozbalte soubory do stejného umístění jako rozmístění.

4.      Spusťte soubor EXE a zobrazte dialog Revit 2012 – nástroj pro rozmístění.

Vytvoření uživatelského souboru Revit.ini

1.      Vytvořit zálohu souboru inifile.xml. Ve složkách rozmístění, lze nalézt soubor inifile.xml v umístění podobném...<deploymentlocation>\AdminImage\x64\RAC2012. Tato cesta se může lišit v závislosti na momentálním umístění produktu Revit a na 32bitové nebo 64bitové verzi.

2.      V dialogu Revit 2012 – nástroj pro rozmístění vyberte možnost Uživatelský soubor Revit.ini.

3.      Klikněte na tlačítko licenční ujednání, přečtěte si jej a potvrďte.

4.      V poli Uživatelský soubor Revit.ini přejděte na uživatelský soubor Revit.ini.

5.      V poli původního souboru inifile.xml přejděte na zálohu souboru inifile.xml.

6.      V poli Výstupní soubor inifile.xml přejděte k výstupu rozmístění, který se nachází v umístění podobném...<deploymentlocation>\AdminImage\x64\RAC2012. Tato cesta se může lišit v závislosti na momentálním umístění produktu Revit a na tom zda je verze produktu 32bitová nebo 64bitová.

7.      Vyberte položku Provést.

Potlačení stahování obsahu

1.      V dialogu Revit 2012 – nástroj pro rozmístění vyberte možnost Potlačit obsah.

2.      V poli hlavní dokument pole přejděte do adresáře AdminImage\content\Revit.

3.      Vyberte soubor RAC, RME nebo RST XML, který chcete rozmístit.

4.      Vyberte položku Provést. Tato akce odstraňuje cesty URL, které vedou k obsahu a přejmenovává skříňky obsahu a brání jejich instalaci.

 

Poznámka: Tato akce ovlivní všechna rozmístění, která používají tento AdminImage.

Nejčastější dotazy

Co je to soubor inifile.xml?

V souboru inifile.xml je datový soubor, ze kterého bude vytvořen soubor Revit.ini. Rozmístění uživatelských úprav souboru Revit.ini vyžaduje úpravy souboru XML.

Nástroj pro rozmístění aplikace Revit 2012 integruje uživatelský soubor revit.ini se souborem inifile.xml a vytvoří se kopie, kterou pak lze použít k rozmístění.

 

Jak zabráním instalaci sdíleného obsahu při implementaci na pracovní stanici?

Nástroj pro rozmístění aplikace Revit 2012 lze použít při bránění rozvoje pracovní stanice při zápisu obsahu zpět na server.

 

Proč se zdá, že je instalační proces aplikace Revit 2012 odložen?

Proces instalace aplikace Revit 2012 se při stahování skříněk obsahu z Internetu zastaví. Délka prodlevy se mění s rychlostí přenosu a množstvím požadovaného obsahu. K dokončení ponechte tomuto procesu dostatek času. Pokud je proces Msiexec.exe zrušen, bude nutné restartovat instalaci aplikace Revit 2012 znovu od začátku.