Revit 2012 - Stanowiska

Uaktualnione produkty                           

Opis narzędzia

Podczas tworzenia obrazu stanowiska programu Revit 2012 można użyć narzędzia Revit 2012 - Stanowiska do dołączenia niestandardowych ustawień w pliku Revit.ini oraz do wyłączenia ścieżek do zawartości programów Autodesk. Uruchomienie narzędzia powoduje zmianę obrazu programu, a następnie zmianę obrazów systemów klienckich.

Narzędzie składa się z dwóch kart:

1.      Niestandardowy plik Revit.ini — umożliwia utworzenie niestandardowego wyjściowego pliku inifile.xml przez scalenie niestandardowego pliku Revit.ini z oryginalnym plikiem inifile.xml.

2.      Wyłącz zawartość — powoduje zmianę obrazu AdminImage przez wyłączenie adresów URL określających położenie zawartości programów Autodesk. W ten sposób unika się pobierania zawartości.

Korzystanie z narzędzia Revit 2012 - Stanowiska

Plik RevitDeploymentUtility.zip zawiera dwa używane pliki:

·        CustomControls.dll

·        RevitDeploymentUtility.exe

·        pl-PL

·        EULA

1.      Znajdź plik RevitDeploymentUtility.zip.

2.      Zapisz narzędzie na dysku twardym.

3.      Wyodrębnij pliki do lokalizacji, w której zainstalowano obraz stanowiska.

4.      Uruchom plik EXE, aby wyświetlić okno dialogowe Revit 2012 - Stanowiska.

Tworzenie niestandardowego pliku Revit.ini

1.      Utwórz kopię zapasową pliku inifile.xml. Plik inifile.xml można odnaleźć w folderach obrazu stanowiska w lokalizacji zbliżonej do …<lokalizacja_obrazu_stanowiska>\AdminImage\x64\RAC2012. Ścieżka może być inna w zależności od zainstalowanego produktu Revit oraz wersji programu (32-bitowa lub 64-bitowa).

2.      W oknie dialogowym Revit 2012 - Stanowiska wybierz kartę Niestandardowy plik Revit.ini.

3.      Kliknij Umowę licencyjną, przeczytaj ją i zaakceptuj.

4.      W polu Niestandardowy plik Revit.ini wskaż niestandardowy plik Revit.ini.

5.      W polu Oryginalny plik inifile.xml wskaż plik kopii zapasowej inifile.xml.

6.      W polu Wyjściowy plik inifile.xml wskaż lokalizację plików wyjściowych obrazu stanowiska zbliżoną do …<lokalizacja_obrazu_stanowiska>\AdminImage\x64\RAC2012. Ścieżka może być inna w zależności od zainstalowanego produktu Revit oraz wersji programu (32-bitowa lub 64-bitowa).

7.      Kliknij przycisk Wykonaj.

Wyłączanie pobierania zawartości

1.      W oknie dialogowym Revit 2012 - Stanowiska wybierz kartę Wyłącz zawartość.

2.      W polu Dokument główny wskaż katalog AdminImage\content\Revit.

3.      Wybierz plik RAC, RME lub RST XML, którego chcesz użyć.

4.      Kliknij przycisk Wykonaj. Operacja powoduje usunięcie ścieżek URL do zawartości oraz zmianę nazw plików cabinet, aby zapobiec ich instalacji.

 

Uwaga: operacja ma wpływ na wszystkie obrazy stanowisk, dla których jest używany wybrany obraz AdminImage.

Często zadawane pytania

Do czego służy plik inifile.xml?

Inifile.xml to plik danych służący do utworzenia pliku revit.ini. Do wprowadzenia niestandardowych zmian do pliku Revit.ini jest wymagana modyfikacja pliku XML.

Narzędzie Revit 2012 - Stanowiska umożliwia integrację niestandardowego pliku revit.ini z plikiem inifile.xml i utworzenie kopii używanej podczas instalacji obrazu stanowiska.

 

Jak można zapobiec instalowaniu współużytkowanej zawartości podczas tworzenia obrazu stanowiska na stacji roboczej?

Narzędzie Revit 2012 - Stanowiska pozwala na wyłączenie zapisywania zawartości na serwerze podczas instalacji na stacjach roboczych.

 

Dlaczego proces instalacji programu Revit 2012 wygląda na zawieszony?

Proces instalacji programu Revit 2012 wygląda na zatrzymany podczas pobierania z Internetu plików cabinet z zawartością. Czas trwania opóźnienia różni się w zależności od dostępnej przepustowość oraz ilości pobieranej zawartości. Należy poczekać do ukończenia tego procesu. Jeśli proces msiexec.exe zostanie przerwany, konieczne będzie ponowne uruchomienie instalacji programu Revit 2012 od początku.