Poprawka do programu Revit 2012 — ikony wstążki

Opis problemu

Ta poprawka dotyczy wyświetlania po instalacji nieprawidłowych ikon interfejsu użytkownika opartego na wstążkach.


Produkty, których dotyczy poprawka


Instrukcja instalacji

UWAGA: Do przeprowadzenia instalacji niezbędne są uprawnienia administratora w systemie operacyjnym Microsoft® Windows®.

Ta instalacja wymaga zamiany poniższych plików:

Aktualizacja programu Revit 2012 po instalacji:

Instalacja poprawki w systemie 32-bitowym

  1. Zamknij wszystkie aplikacje.
  2. Przejdź do folderu instalacji produktu, na przykład C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Program\<pl-PL>
  3. Zmień nazwę pierwotnego pliku, którego problem dotyczy.
  4. Rozpakuj plik Revit_ 2012_-Ribbon-Icon_Hotfix_x86.zip w folderze współdzielonym.
  5. Skopiuj plik UIFrameworkRes.resources.dll umieszczony w folderze .\x86\<pl-PL> do folderu C:\Program Files\Autodesk\Revit Structure 2012\Program\<pl-PL>

Instalacja poprawki w systemie 64-bitowym

  1. Zamknij wszystkie aplikacje.
  2. Przejdź do folderu instalacji produktu, na przykład C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Program\<pl-PL>
  3. Zmień nazwę pierwotnego pliku, którego problem dotyczy.
  4. Rozpakuj plik Revit_ 2012_-Ribbon-Icon_Hotfix_x64.zip w folderze współdzielonym.
  5. Skopiuj plik UIFrameworkRes.resources.dll umieszczony w folderze .\x64\<pl-PL> do folderu C:\Program Files\Autodesk\Revit Structure 2012\Program\<pl-PL>