Vault 2012 Client Update for AutoCAD 2010

Dziękujemy za pobranie programu Vault 2012 Client Update for AutoCAD® 2010.

Ten plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania aktualizacji i korzystania z niej. Zdecydowanie zalecane jest, aby przed zastosowaniem aktualizacji do produktu zapoznać się z całym niniejszym dokumentem. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go.

Spis treści

Aktualizacja programu Vault 2012 Client Update for AutoCAD 2010 udostępnia funkcje programu Vault do użycia w programie AutoCAD 2010, które umożliwiają nawiązanie połączenia z serwerem Vault w wersji 2012.

Obsługiwane wersje programu Vault

Obsługiwane produkty AutoCAD

  1. Usuń lub odinstaluj poprzednie wersje rozszerzenia programu Vault dla programów AutoCAD.
  2. Wyodrębnij pobrany plik programu Vault 2012 Client for AutoCAD 2010 do folderu lokalnego.
  3. Uruchom Setup.exe.

Uwaga: ścieżka instalacji nie może być dłuższa niż 94 znaki.

 


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.