Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk® AutoCAD® Map 3D® 2014.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Velmi doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace Service Pack produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout. Tato aktualizace Service Pack obsahuje aktualizace zahrnuté v opravě hotfix aplikace Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014.

UPOZORNĚNÍ: Před odinstalováním aktualizace Service Pack si přečtěte část Odinstalování této aktualizace Service Pack.

Obsah

·         Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

·         Informace pro uživatele operačního systému Windows 7

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace Service Pack řeší

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší oprava hotfix 1

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD, které tato aktualizace Service Pack řeší

·         Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

·         Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

·         Odinstalování aktualizace Service Pack

Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít u následujících produktů Autodesk®, které lze spouštět ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack pro váš software.

POZNÁMKA: Opravy údržby služby Live Update lze nainstalovat také pomocí služby Autodesk Exchange, ve které se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace Service Pack pro příslušný produkt.

32bitový produkt

Aktualizace Service Pack

Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014

Autodesk® Infrastructure Administrator 2014

Map3D2014_win32_SP1.exe

InfrastructureAdministrator2014_win32_SP1.exe

 

64bitový produkt

Aktualizace Service Pack

Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014

Autodesk® Infrastructure Administrator 2014

Map3D2014_x64_SP1.exe

InfrastructureAdministrator2014_x64_SP1.exe

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít pro aplikaci Autodesk ® AutoCAD® Map 3D 2014 nainstalovanou z následujících sad Autodesk Design Suite.

·         Autodesk Infrastructure Design Suite 2014

Zpět na začátek

Informace pro uživatele operačního systému Windows 7

Pokud aktualizaci Service Pack použijete, když je aplikace AutoCAD Map 3D spuštěna, doporučujeme neklikat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD MAP 3D ručně a ve výzvě stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace Service Pack doporučujeme systém restartovat.

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace Service Pack řeší

Rozhraní API 

·         Vytvoření definice prvku nyní funguje správně ve vyrovnávací paměti GWS.

SPRÁVCE ZOBRAZENÍ

·         Vnořená skupina hladin je správně načtena, pokud v nadřazené skupině existuje automaticky načtená hladina.

RASTR FDO

·         Náklon DPOHLED funguje správně, pokud jsou výkres a obrázek umístěny v různých souřadnicových systémech.

·         Barvy bitonálního obrázku rastru FDO jsou zobrazeny správně.

FDO WMS

·         Hladiny lze nyní správně zobrazit, pokud je pohled mimo rozsah měřítka některých hladiny WMS.

VYTVOŘENÍ GRAFIKY

·         Problém s vytvořením grafiky z opravy hotfix pro příkaz MAPIMPORT/MAPEXPORT byl vyřešen.

OBOROVÝ MODEL

·         Výsledky průsečíku polygonu, když jsou založeny na vloženém bodě vypočítaném pomocí průsečíku COGO, jsou správné.

·         Změna konfigurace fáze funguje správně v modelu Electric NA.

·         Import formulářů do aplikace Infrastructure Administrator již funguje.

APLIKACE MAP DO APLIKACE ACAD

·         Kontrolou položky Přidat rozsahy měřítek lze předejít vytvoření příliš hustého vzoru.

PROBLÉMY S VÝKONEM

·         Další spuštění mapového dotazu je pomalejší než ve verzi 2012.

SPRÁVCE ZABEZPEČENÍ

·         Hostující uživatel se všemi právy (pro vybrání, vložení, aktualizaci a odstranění) může upravit geometrii.

·         Prvky upravené hostujícím uživatelem s oprávněním k úpravám jsou automaticky aktualizovány v mapě.

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší oprava hotfix 1

·         Aplikace AutoCAD Map 3D může být po přihlášení ke službě Autodesk 360 nestabilní.

·         Aplikace AutoCAD Map 3D může být nestabilní v systémech, které neobsahují informace o sériovém čísle systému BIOS.

·         Problémy při vytváření legend povrchů, které byly přidány pomocí zprostředkovatele rastrového obrázku FDO nebo spojení povrchů

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD, které tato aktualizace Service Pack řeší

Problémy hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

Blok

·         Příležitostná zhroucení související s operačními bloky s vyhledávacím parametrem.

Autodesk 360

·         Zhroucení při pokusu o odhlášení od služby Autodesk 360 z aplikace AutoCAD, pokud jste již dříve odinstalovali doprovodnou aplikaci Autodesk 360.

Příkazový řádek

·         Příležitostná zhroucení při kliknutí do okna příkazového řádku nebo jeho přetažení v systému Windows 8.

Materiály

·         Příležitostná zhroucení při otevření výkresu, který obsahuje některé vlastní materiály.

Vykreslení

·         Příležitostná zhroucení při vykreslování výkresu s neuznanými hladinami

Obecné

·         Příležitostná zhroucení při přepínání výkresů nebo rozvržení.

·         Příležitostná zhroucení při úpravách pomocí uzlů nebo cyklickém procházení uzlů.

·         Příležitostná zhroucení při ukončení aplikace AutoCAD.

·         Příležitostná zhroucení při přiblížení nebo posunu ve výkresu, který obsahuje uzamknutý výřez.

Zpět na začátek

Obecné aktualizace v této aktualizaci Service Pack

Byly opraveny následující chyby:

3D modelování

·         Nelze číst specifické informace o modelování těles po uložení výkresu do formátu aplikace AutoCAD verze 2004 a jeho opětovném otevření ve verzi 2014.

Blok

·         Políčko Stejná měřítka se někdy nesprávně zobrazuje jako nezaškrtnuté.

Podpora DGN

·         Problémy s kopírováním a vkládáním typů čar DGN ve výkresu

Přepínání dokumentů

·         Název souboru není zobrazen na kartě Soubor v tureckých operačních systémech.

Navigace v souborech

·         Aplikace někdy přestane reagovat při použití rozevíracího seznamu pro výběr souboru v systému Windows 8 s připojeným smartphonem.

Vykreslení

·         Pokud je během vykreslování zapnuto sloučení čar, nefunguje překrytí.

·         Čáry v blízkosti hranice překrytí se nevykreslují.

·         Některé obrázky se nevykreslují, pokud je nastaven Realistický vizuální styl a je zapnuta softwarová akcelerace.

·         V některých případech se soubory DWG, které obsahují rastrové obrázky nebo podložení DWF či PDF, nevykreslují správně při publikování do formátu DWFx.

Mračno bodů

·         Problém s nevrácenou pamětí.

·         Některé soubory snímků mračen bodů se nezobrazují správně.

·         Problém s rozhraním API může způsobit, že barvy nastavené podle normalizace a intenzity se po oříznutí změní.

Výběr

·         Systémová proměnná SELECTIONPREVIEW je při vykreslování určitých operací úprav a zoomu nesprávně nastavena na hodnotu 0.

Obecné

·         V určitých případech se neprovádějí správně externí příkazy v souboru acad.pgp.

·         Existuje problém s výkonem výkresů uložených jako výkresy aplikace AutoCAD 2010.

·         Změna pozice více bloků pomocí palety Vlastnosti není správně použita pro všechny vybrané bloky.

·         V některých případech výkresové soubory s neplatnými písmy způsobí zablokování aplikace AutoCAD při spuštění.

·         Dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD, pokud uživatelská entita obsahuje vnořený objekt AcDb3dSolid.

Zpět na začátek

Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

 

Poznámka: Aplikace AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP a AutoCAD Mechanical nelze nainstalovat zároveň, pokud máte nainstalovaný jeden z uvedených produktů a již jste použili tuto aktualizaci Service Pack. Nejprve je nutné aktualizaci Service Pack odinstalovat. Teprve poté je možné nainstalovat ostatní uvedené produkty.

 

Poznámka: S opravami AutoCAD a AutoCAD LT se automaticky nainstaluje oprava Autodesk Sync (AdSync).

Zpět na začátek

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace Service Pack doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIX, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se v dialogu o aplikaci zobrazí aktualizované informace o produktu.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Zpět na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

·         /e – extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace SP.

·         /q – potlačuje zprávu o dokončení po použití aktualizace SP. To je užitečné v případě, že k instalaci aktualizace Service Pack do více počítačů používáte skript nebo dávkový soubor.

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Zpět na začátek

Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

·         Odinstalování aktualizace Service Pack

Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.

2.    Je-li třeba, vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).

3.    Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

Aktualizaci Service Pack nainstalujte do více počítačů pomocí místní sítě podle následujících pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.

2.    Vyhledejte sdílenou složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na její spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace prostřednictvím místní sítě a s použitím nástroje CAD Manager Control Utility není pro tuto aktualizaci Service Pack podporována.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

V každém případě připojte tuto aktualizaci Service Pack k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Stažený soubor opravy (aktualizace Service Pack) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

1.    Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

2.    V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klikněte na tlačítko OK.

<místní_jednotka>\<název_opravné_aktualizace> /e <místní_jednotka:>\< název_opravné_aktualizace>.msp

3.    Vložte instalační médium produktu společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.

4.    Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.

5.    Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.

6.    V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.

7.    Pokračujte v průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizací Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.

8.    Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Poznámka: Pokud je do nasazení zahrnuta aktualizace Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT, nasazení nainstaluje pouze aktualizaci Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT bez souborů aktualizace aplikace Autodesk Sync.

Zpět na začátek

Odinstalování aktualizace Service Pack

Chcete-li odinstalovat aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk AutoCAD Map 3D 2014, použijte pomůcku pro přidání/odebrání softwaru pro systém Windows XP nebo nabídku Odinstalovat program pro systémy Windows 7 a 8. Rozbalením oken zobrazte aktualizace a vyberte aktualizaci Service Pack, kterou chcete odstranit.

Poznámka:

Za určitých okolností může odinstalování aktualizace Service Pack způsobit chyby licence při spuštění aplikace. Problém způsobí nesynchronizované soubory adlmint.dll a adlm_libFNP.dll v instalační kořenové složce.

Pokud k tomuto problému dojde, pomocí pokynů http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22241522&linkID=9240617 potíže vyřešte. Pokud dané řešení ve vašem počítači nefunguje, přeinstalujte aktualizaci Service Pack, aby bylo možné produkt využívat.

Zpět na začátek

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedené chyby rozpoznali a nahlásili nám je. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a sdělujete nám své názory na obsah této aktualizované verze.

S pozdravem,

členové produktového týmu společnosti Autodesk

Zpět na začátek


Copyright ©2013 Autodesk, Inc.