Autodesk® Infrastructure Map Server 2012 Service Pack 2 – soubor Readme

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2012.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

Aktualizace Service Pack 2 je určena pro aplikaci Autodesk Infrastructure Map Server 2012 ve všech jazycích a podporovaných operačních systémech. Aktualizaci Service Pack 2 lze použít pro následující verze produktu. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci softwaru.

32bitový produkt (Windows)

Aktualizace (Windows)

Aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2012

InfrMapServer2012Update2.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012

WebServer2012Update2.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Studio 2012

Studio2012Update2.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Application Extension 2012

AppExt2012Update2.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2012

InfrastructureAdmin2012_Win32_SP2.exe

 

32bitový produkt (Linux)

Aktualizace (Linux)

Aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2012

infrastructuremapserver2012-server-2.3.0.5801-1.i386-rpm.bin

Aplikace Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012

infrastructuremapserver2012-webextension-2.3.0.5801-1.i386-rpm.bin

FDO

fdo-3.6.0.11003-1.tar.gz

 

64bitový produkt (Windows)

Aktualizace (Windows)

Aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2012

InfrMapServer2012Update2.x64.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012

WebServer2012Update2.x64.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Application Extension 2012

AppExt2012Update2.x64.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2012

InfrastructureAdmin2012_x64_SP2.exe

Návrat na začátek

Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech.

Aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2012 / Aplikace Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012:

Aplikace Autodesk Infrastructure Studio:

Aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2012:

Návrat na začátek

Informace pro uživatele systému Windows Vista a Windows 7

Pokud použijete aktualizaci aplikace Autodesk Infrastructure Studio , když je aplikace Autodesk Infrastructure Studio spuštěna, nedoporučuje se klikat na možnost „Automaticky zavřít aplikace a pokusit se je spustit po dokončení instalace“. Raději aplikaci Autodesk Infrastructure Studio zavřete ručně a po zobrazení výzvy stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace je doporučeno systém restartovat.

Návrat na začátek

Hlavní problémy, které tato aktualizace Service Pack řeší

Rozhraní API

·         Odstranění potíží se ztrátou paměti v metodě ResourceService.SetResource()

·         Odstranění potíží se serializací výjimek pro obálku .NET aplikace MapGuide

COGO

·         Ortogonální výpočet nyní uživateli umožňuje přeskakovat pomocí klávesy ENTER výzvy týkající se základny a vybírat body samostatně.

Kóta

·         Při použití rozevíracího seznam Rozšířené v aplikaci Application Extension se již nezobrazuje chybový dialog.

Model zobrazení

·         V rozvrženích pro oborové modely jsou nyní k dispozici modely zobrazení, i když je prohlížeč nastaven na německé národní prostředí.

Vyhledání prvku

·         Při vyhledávání jakékoli polohy a vícenásobném zvýrazňování je nyní možné získat správný výsledek.

Flexibilní rozvržení webových stránek

·         Prvky vybrané pomocí příkazu Vybrat v rámci zůstanou vybrány, i když pak uživatel pokračuje ve výběru dalších prvků se stisknutou klávesou SHIFT.

FDO Oracle

·         Datový sklad Oracle je nyní možné použít, i když je vytvořen s rozděleným prostorovým indexem.

Úlohy

·         Úlohu je nyní možné úspěšně vytvořit pomocí hladiny rastru.

Výkon

·         Démon aplikace MGServer je při spouštění skriptu jazyka Java stabilnější.

Rychlé vykreslení

·         Rozvržení náhledu mapy na výšku nyní přesněji odpovídá velikosti A4.

služby WMS

·         Systém AIMS může zůstat aktivní, i když již není k dispozici cizí služba WMS.

Návrat na začátek

Všeobecné informace o instalaci

Při přípravě instalace aktualizace Service Pack 2 pamatujte na následující skutečnosti:

Záloha úložišť

Správci musí zálohovat aktuální instalace a úložiště nejlepším možným způsobem.

Záloha konfiguračních souborů

Správci musí zálohovat několik konfiguračních souborů. Více informací naleznete níže.

Windows

 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2012\Bin\serverconfig.ini
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2012\wfs\ogcwfsservice.config.awd (Tento soubor se běžně upravuje pomocí aplikace Site Administrator.)
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2012\wms\ogcwmsservice.config.awd (Tento soubor se běžně upravuje pomocí aplikace Site Administrator.)
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012\apache2\conf\httpd.conf
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012\apache2\conf\mapguide.conf
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012\php\lib\php.ini

Linux

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2012/bin/serverconfig.ini

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2012/wfs/ogcwfsservice.config.awd (Tento soubor se běžně upravuje pomocí aplikace Site Administrator.)

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2012/wms/ogcwmsservice.config.awd (Tento soubor se běžně upravuje pomocí aplikace Site Administrator.)

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012/apache2/conf/httpd.conf

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012/apache2/conf/mapguide.conf

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2012/php/lib/php.ini

Zastavení služeb

Správci musí před použitím aktualizace zavřít všechny aplikace, zejména jakékoli služby týkající se aplikace Map Server , například službu aplikace Infrastructure Map Server nebo servery IIS/Apache/Tomcat.

Oprávnění správce

Aby bylo možné tuto aktualizaci použít, je nutné mít oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

Restart

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

 Návrat na začátek

Pokyny k instalaci

Z webové stránky podpory produktů stáhněte příslušné soubory aktualizace pro svůj operační systém. Zkopírujte soubory aktualizace do dočasné složky ve svém počítači a spusťte soubory podle níže uvedeného popisu.

Poznámka: Aktualizace systému Windows je pouze aktualizací podmnožiny souborů. Aktualizace systému Linux je úplnou instalací.

Instalace aktualizace rozšíření serverové/webové/aplikace v systému Windows

1.  Stáhněte následující soubory aktualizace a uložte je do libovolné složky:

 • InfrMapServer2012Update2.exe nebo InfrMapServer2012Update2.x64.exe
 • WebServer2012Update2.exe nebo WebServer2012Update2.x64.exe
 • AppExt2012Update2.exe nebo AppExt2012Update2.x64.exe

2.  Zastavte službu aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2012 a služby webového serveru. 

3.  Spusťte soubory aktualizace, které jste stáhli v kroku 1.

4.  Nahraďte jakékoli přepsané konfigurační soubory uvedené v předchozí části.

5.  Restartujte služby, připojte se k aplikaci Infrastructure Map Server Site Administrator a přesvědčte se, zda vše funguje správně.

Instalace aktualizace serveru/webových stránek/FDO v systému Linux

1.  Stáhněte soubory aktualizace a uložte je do libovolné složky jako /tmp:

 • infrastructuremapserver2012-server-2.3.0.5801-1.i386-rpm.bin
 • infrastructuremapserver2012-webextension-2.3.0.5801-1.i386-rpm.bin
 • fdo-3.6.0.11003-1.tar.gz

Poznámka: Zkontrolujte, zda jste stáhli a naistalovali správné soubory aktualizace serverového a webového rozšíření pro svůj jazyk, například německou, japonskou nebo francouzskou verzi atd. Pokud například používáte německou verzi aplikace Infrastructure Map Server, musíte stáhnout soubory infrastructuremapserver2012deu-server-2.3.0.5801-1.i386.rpm a infrastructuremapserver2012deu-webextension-2.3.0.5801-1.i386. Soubor aktualizace FDO není specifický pro jednotlivé jazyky.

2.  Zastavte službu aplikace Infrastructure Map Server 2012, server Apache a případně server Tomcat.

3.  Zálohujte složku úložišť ze složky /opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2012/ do jiného adresáře mimo podadresáře aplikace společnosti Autodesk, například do složky /tmp. Nová instalace nepřepíše aktuální úložiště. Zálohování je pouze preventivním opatřením.

4.  Potvrďte nainstalovanou verzi aplikace Infrastructure Map Server pomocí:

rpm -qa | grep mapserver

5.  Odinstalujte aplikaci Infrastructure Web Server Extension pomocí:

rpm -e infrastructuremapserver2012-webextension-2.3.0.5801-1

6.  Odinstalujte aplikaci Infrastructure Map Server pomocí:

rpm -e infrastructuremapserver2012-server-2.3.0.5801-1

7.  Přejděte do složky /usr/local/fdo-3.6.0 a odinstalujte FDO pomocí možnosti:

./odinstalovat

8.  Přejděte do složky, kam byly zkopírovány nové instalační soubory.

9.  Extrahovat soubory FDO pomocí:

tar -xzvf fdo-3.6.0.11003-1.tar.gz

10. Přejděte do složky fdo-3.6.0.11003-1 a proveďte možnost:

./instalovat

11. Chcete-li extrahovat soubory serverového a webového rozšíření, proveďte následující možnosti:

./infrastructuremapserver2012-server-2.3.0.5801-1.i386-rpm.bin
./ infrastructuremapserver2012-webextension-2.3.0.5801-1.i386-rpm.bin
Po zobrazení výzvy k přijmutí licenčních smluv, zadejte „Ano“.

12. Serverové rozšíření nainstalujete pomocí:

rpm -ivh infrastructuremapserver2012-server-2.3.0.5801-1.i386.rpm

13. Webová rozšíření nainstalujete pomocí:

rpm -ivh infrastructuremapserver2012-webextension-2.3.0.5801-1.i386.rpm

14. Nahraďte jakékoli přepsané konfigurační soubory podle popisu v předchozí části.

15. Restartujte služby, připojte se k aplikaci Infrastructure Map Server Administrator a přesvědčte se, zda vše funguje správně.

Instalace aktualizace aplikace Autodesk Infrastructure Studio v systému Windows

1.  Stáhněte soubor aktualizace a uložte ho do libovolné složky.

 • Studio2012Update2.exe

2.  Ukončete aplikaci Autodesk Infrastructure Studio 2012

3.  Spusťte soubor aktualizace, který jste stáhli v kroku 1.

4.  Restartujte aplikaci Autodesk Infrastructure Studio 2012.

Instalace aktualizace aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2012 v systému Windows

1.  Stáhněte soubor aktualizace a uložte ho do libovolné složky.

 • InfrastructureAdmin2012_Win32_SP2.exe nebo InfrastructureAdmin2012_x64_SP2.exe

2.  Ukončete aplikaci Autodesk Infrastructure Administrator 2012. 

3.  Spusťte soubor aktualizace, který jste stáhli v kroku 1.

4.  Restartujte aplikaci Autodesk Infrastructure Administrator 2012.

 Návrat na začátek

Odinstalace aktualizace Service Pack

Aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2012 nelze odinstalovat. Chcete-li se vrátit k původní aplikaci, je nutné odinstalovat aplikaci Autodesk Infrastructure Map Server 2012 a přeinstalovat ji.

Návrat na začátek

Copyright © 2012 Autodesk, Inc.