Aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Inventor LT 2014 (sestavení 222)

19. září 2013

Poznámky k verzi – soubor Readme k aktualizaci SP1 aplikace Autodesk Inventor LT 2014
Autodesk, Inc.

Společnost Autodesk neustále usiluje o poskytování vysoce kvalitních produktů. Tato aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor LT 2014 opravuje nebo řeší řadu problémů. Tento soubor obsahuje popis instalace aktualizace Service Pack a provedených oprav.Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Instalace

  1. Před instalací aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Inventor LT 2014 aktualizujte operační systém. Po instalaci aktualizací počítač restartujte.
  2. Stáhněte odpovídající verzi aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Inventor LT 2014. V závislosti na bitové verzi operačního systému vyberte 32bitovou nebo 64bitovou verzi.
  3. Dvojitým kliknutím na soubor MSP nainstalujte aktualizaci Service Pack 1 do aplikace Autodesk Inventor LT 2014. Indikátor průběhu zobrazuje, jak instalační program aktualizuje soubory v systému. Po skončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  4. Pokud je to nutné, restartujte po dokončení instalace aktualizace Service Pack 1 počítač.

  Chcete-li ověřit, zda byla instalace úspěšná, spusťte aplikaci Autodesk Inventor LT. V rozevíracím seznamu nápovědy centra informací vyberte položku O aplikaci Autodesk Inventor LT. Pokud jsou v dialogu O aplikaci uvedeny údaje „Sestavení: 222, Verze: 2014 SP1“, byla instalace úspěšná.


Zpět na začátek


Odinstalace

  Proces odinstalace se někdy zastaví, neboť čeká na vypršení časových limitů aktualizace souborů operačního systému. Jestliže níže uvedené kroky neumožní dokončení procesu, počkejte na dokončení aktualizace všech těchto souborů. Proces trvá až 6 hodin. Chcete-li proces odinstalace výrazně urychlit, proveďte následující kroky:

  1. V ovládacích panelech systému otevřete panel Síťová připojení.
  2. Zakažte připojení místní sítě a všechny síťové adaptéry včetně virtuálních.
  3. Po úspěšném dokončení procesu odinstalace připojení místní sítě a všechny síťové adaptéry včetně virtuálních opět v ovládacích panelech systému povolte.
  4. Pokud je to nutné, restartujte po dokončení odinstalace aktualizace Service Pack 1 počítač.

  Pokud se po odinstalaci aktualizace Service Pack setkáte u jakéhokoliv produktu Autodesk 2014 s chybovými hlášeními, použijte technická řešení TS22241522.

  Pokud tuto aktualizaci SP1 chcete zahrnout do bitové kopie pro rozmístění aplikace Autodesk Inventor LT 2014, seznamte se nejprve s článkem v blogu podpory Being Inventive. Společnost Microsoft vydala opravu hotfix, která řeší známý problém, s nímž se můžete setkat.


Zpět na začátek


  Aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Inventor LT 2014 naleznete na stránce Inventor LT Updates.

Zpět na začátek