Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2013

Děkujeme vám za stažení aktualizace Service Pack 1 aplikace AutoCAD® Map 3D 2013.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace Service Pack vašeho produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Upozornění: Aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2013 nelze odinstalovat. Chcete-li se vrátit do předchozího stavu, je nutné odinstalovat a poté znovu nainstalovat aplikaci AutoCAD Map 3D.

 

Obsah

·         Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

·         Informace pro uživatele operačního systému Windows 7

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace Service Pack řeší

·         Hlavní problémy, které tato aktualizace Service Pack řeší

·         Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·         Obecné aktualizace v této aktualizaci Service Pack

·         Nový přepínač spuštění /nolisp a systémové proměnné LISPENABLED, AUTOLOAD a AUTOLOADPATH

·         Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

·         Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

·         Odinstalování aktualizace Service Pack

Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít u následujících produktů Autodesk®, které lze spouštět ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack pro váš software.

POZNÁMKA: Opravy údržby služby Live Update lze nainstalovat také pomocí služby Autodesk Exchange, ve které se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace Service Pack pro příslušný produkt.

32bitový produkt

Aktualizace Service Pack

AutoCAD Map 3D 2013

AutoCAD_Map_3D_2013_SP1_32bit.exe    

 

64bitový produkt

Aktualizace Service Pack

AutoCAD Map 3D 2013

AutoCAD_Map_3D_2013_SP1_64bit.exe

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít pro aplikaci AutoCAD Map 3D 2013 nainstalovanou z následujících sad Autodesk Design Suite.

·         Autodesk Infrastructure Design Suite 2013

Návrat na začátek

Informace pro uživatele operačního systému Windows 7

Pokud aktualizaci Service Pack použijete, když je aplikace AutoCAD Map 3D spuštěna, doporučujeme neklikat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD MAP 3D ručně a ve výzvě stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace Service Pack je doporučeno systém restartovat.

Návrat na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace Service Pack řeší

ROZHRANÍ API – ZAČIŠTĚNÍ VÝKRESU

·         Omezení použití funkce TopologyClean bylo prodlouženo.

VÝMĚNA DAT

·         Zhroucení při přechodu do režimu offline pro elektrický oborový model ze serveru SQL s neplatnou šablonou

·         Zhroucení při pokusu o převod dat z různých zdrojů tříd prvků do stejné třídy prvku nastavené jako cílové

FDO WFS

·         Na server DigitalGlobe se lze nyní připojit pomocí zprostředkovatele FDO WFS.

SERVER FDO SQL

·         Služba připojení serveru SQL Server Spatial funguje pro funkce získání s parametrem geometrie ze strany serveru.

FORMULÁŘE

·         Naposledy použité nastavení vytváření popisku je zachováno v dialogu Výběr definice popisku.

OBOROVÝ MODEL

 

·         Aktualizace struktury oborového modelu se souborem Genx, u kterého je hodnota GeomSelectStatement NULL, již nezpůsobí neplatný příkaz výběru geometrie.

UŽIVATEL A PRACOVNÍ PROSTOR

·         Oprávnění uživatele databáze Oracle pro pracovní postupy je nyní funkční pro klienta aplikace Map a rozšíření aplikace.

SYMBOLIZACE VEKTORŮ

·         Speciální znaky (zejména německé znaky) jsou nyní správně převáděny nástrojem „Převést bloky“.

Návrat na začátek

Hlavní problémy, které řeší tato aktualizace Service Pack

·         Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·         Obecné aktualizace v této aktualizaci Service Pack

·         Nový přepínač spuštění /nolisp a systémové proměnné LISPENABLED, AUTOLOAD a AUTOLOADPATH

Problémy hlášené pomocí nástroje Hlášení chyb od zákazníků

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

3D navigační nástroje

·         Neočekávané ukončení aplikace během posouvání

3D modelování

·         Příležitostné zhroucení při výběru plochy během použití příkazu Tlačtáhni

·         Příležitostné zhroucení aplikace související s navigací ve 3D výkresu.

Autodesk 360

·         Zhroucení vyskytující se v japonské verzi aplikace AutoCAD způsobené přihlášením do aplikace Autodesk 360 pomocí dialogu Možnosti

·         Příležitostné zhroucení aplikace při otevření výkresu obsahujícího externí reference v době přihlášení ke službě Autodesk 360

Příkazový řádek

·         Příležitostné zhroucení při najetí myši na vyhledané položky z příkazového řádku

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI)

·         Příležitostné zhroucení aplikace při načítání vlastního souboru CUI.

DesignCenter

·         Příležitostné zhroucení při práci s centrem Design Center

Podpora DGN

·         Závažná chyba při připojení nebo importování některých souborů DGN

Kótách

·         Zhroucení při použití příkazu ZPĚT po vytvoření neasociativní řetězové kóty nebo kóty od základny

Ovladače zobrazení

·         Zhroucení při otevírání několika 3D výkresů obsahujících velké množství 3D objektů

Šrafování

·         Příležitostné zhroucení při zoomování během operace šrafedit

InfoCenter

·         Zhroucení při kliknutí na libovolnou možnost tlačítka Připojit na paletě InfoCenterve stavu bez dokumentů

dotaz,

·         Zhroucení při výpočtu plochy polylinie, která obsahuje alespoň jeden segment zmenšený na nulovou délku

Otevření a uložení

·         Může se objevit problém při zápisu dat do souboru grafické vyrovnávací paměti nebo do souboru DWG.

Vykreslení

·         Příležitostné zhroucení při vykreslování do souboru PDF

·         Zhroucení při vykreslování do souboru PDF, pokud není k dispozici ovladač PDF

Mračno bodů

·         Zhroucení, pokud neexistuje soubor PCG použitý k vytvoření entity mračna bodů

Express Tools

·         Příležitostné zhroucení během provedení příkazu MOCORO (Posun/Kopie/Otoč)

Spuštění

·         Zhroucení v důsledku poškozených souborů grafické vyrovnávací paměti při spuštění

·         Zhroucení při rušení rutiny LSP, která se provádí při spuštění programu

·         Zhroucení při spuštění aplikace Map 3D jako výchozí aplikace AutoCAD prostřednictvím možnosti /p nebo /t s neexistujícím profilem

·         Zhroucení při spuštění aplikace Map 3D po použití souboru AdMigrator.exe k migraci nastavení z aplikace Map 3D 2011 nebo Map 3D 2010

·         Zhroucení při vymazání čar ve výkresovém prostoru a současném přiblížení/oddálení  

·         Zhroucení při ukončení aplikace Map 3D v režimu načtení na vyžádání

·         Aplikace Map 3D přestane reagovat po výběru posledního sloupce v tabulce dat a po stisknutí klávesy TAB

·         Zhroucení při spuštění aplikace Map 3D jako výchozí aplikace AutoCAD prostřednictvím možnosti /p nebo /t s neexistujícím profilem. Zaznamenáno při spuštění aplikace Map jako výchozí aplikace AutoCAD prostřednictvím složeného příkazu, například možnosti „acad /p <název neexistujícího profilu> /t <název souboru DWT aplikace AutoCAD>”. Spouštějte je samostatně. 

Obecné

·         Zhroucení při operaci zpět/znovu po přidání 256 nebo více objektů do skupiny

·         Zhroucení při přepnutí jazyka IME pro dvoubajtové znaky je-li vypnuta proměnná Dynmode

·         Zhroucení aplikace při zobrazení miniatury v aplikaci AutoCAD 2012, pokud je instalována společně s aplikací AutoCAD 2013.

·         Příležitostné zhroucení při rozložení křivek spline třetích stran

·         Výjimka způsobená kliknutím na tlačítko Přizpůsobit v rychlém náhledu (RN) v počítači s rozhraním .NET 4.5

·         Zhroucení při ukončení aplikace AutoCAD v počítači s prostředím .NET 4.5

 

Návrat na začátek

Obecné aktualizace v této aktualizaci Service Pack

 

Byly opraveny následující chyby:

 

3D navigační nástroje

·         Možnost „Ponechat scénu svisle“ v dialogu Nastavení zařízení 3Dconnexion nelze změnit.

3D modelování

·         Problém s výpočtem centroidu tělesa

Záznamník akcí

·         Makra akcí zaznamenaná v předchozích verzích nefungují správně ve verzi AutoCAD 2013.

Autodesk 360

·         Stisknutí klávesy F1 nezobrazí nápovědu pro dialog NASTAVSYNCHRONLINE.

·         Soubory výkresů s lokalizovanými názvy nejsou uloženy ve službě Autodesk 360.

·         Uživatel není automaticky přihlášen při spuštění služby Autodesk 360 z pásu karet aplikace AutoCAD.

·         Dialog „Sdílet výkres“ se někdy otevře za hlavním oknem aplikace.

Synchronizace přizpůsobení

·         Animace průběhu synchronizace přizpůsobení běží trvale.

·         Synchronizace přizpůsobení neprovede synchronizaci nových vlastních příkazů na paletě nástrojů.

Podpora DGN

·         Export do formátu DGN nepoužívá globální počátek stanovený ve výchozím souboru.

·         Systémová proměnná DGNIMPORTUNITCONVERSION chybí v aplikaci AutoCAD LT.

Ovladače zobrazení

·         Integrované čipové sady nevrací správný údaj o dostupné grafické paměti.

·         Při použití příkazu SKOPIE a SVLOŽ v 64bitovém operačním systému se může barva objektu změnit z původní barvy.

Kótách

·         V existujících výkresech se ztratí nastavení příkazu RODKAZ, pokud jsou výkresy upraveny v aplikaci AutoCAD 2013.

·         Kóty umístěné pomocí klávesy SHIFT při kolmém uchopení, pokud je geometrie výkresu přesunuta, kopírována nebo upravena

Externí reference (xref)

·         Výkresy externích referencí (Xref) jsou v aplikaci AutoCAD 2013 zobrazeny jako nevyřešené.

Šrafy

·         Možnost Náhled šrafování není dostupná v místní nabídce při vytváření šraf.

dotaz,

·         Chybějící popisek nástroje na paletě Vlastnosti, pokud je vybrána entita pro některé jazyky, například pro: tradiční čínštinu, češtinu, ruštinu, maďarštinu atd.

Modkaz

·         Multiodkazy nesprávně zobrazí tečku v bodu vložení bloku obsahu.

·         Text v multiodkazech s 'prodloužením odkazu k textu' se přesune při otevření nebo úpravách v aplikaci AutoCAD 2013.

Modifikace

·         Příkaz MĚŘÍTKO se při přetahování zruší, pokud se získá malé měřítko se zapnutým uchopením objektu.

Export do formátu PDF

·         Vykreslení pomocí příkazu PLOTSTYL způsobí, že se překrytí ve vykreslení do souboru PDF zbarví černě.

Výkon

·         Nízký výkon při spouštění rozsáhlých skriptů.

·         Nízký výkon při rychlém vytváření hladin.

Vykreslení

·         Náhled vykreslení znovu zapne příkazový řádek.

Pás karet

·         Viditelnost se sníží na pásu karet Editoru bloků při nesprávném fungování se zapnutým náhledem vlastností.

výběr,

·         Výběr SHIFT+okno neodstraní pohledy dokumentace s více modely z výběru v rozvržení.

Správce sady listů

·         Při práci se Správcem sady listů dojde k vysoké zátěži sítě, je-li používán protokol SMB V2 (Server Message Block).

Visual LISP

·         Funkce Menucmd nezobrazí rozevírací nabídku, pokud je okno příkazového řádku ukotveno.

Obecné

·         Chyba při spuštění aplikace AutoCAD poté, co je ukotvena paleta Rychlý kalkulátor.

·         Hodnota INSBASE je nesprávná pro výkres vytvořený pomocí příkazu -PIŠBLOK.

Návrat na začátek

Nový přepínač spuštění /nolisp a systémové proměnné LISPENABLED, AUTOLOAD a AUTOLOADPATH

 

Tato aktualizace Service Pack obsahuje možnosti ovládání jazyka AutoLISP.

 

Poznámka : Chcete-li povolit automatické načítání změn do souboru acad.dvb, odinstalujte nástroj AutoCAD 2013 VBA Enabler a stáhněte si/nainstalujte jeho nejnovější verzi. Modul VBA aplikace AutoCAD 2013. (Uživatelé verze beta 1 by si měli instalační program VBA stáhnout ze stránky pro stažení beta verze.)

 

Nový přepínač spuštění /nolisp
Spuštěním aplikace AutoCAD pomocí tohoto vypínače zakážete v aktuální relaci AutoCAD spuštění jazyka AutoLISP, a to včetně všech souborů LSP, FAS a VLX. Vypínač zabrání automatickému načítání a spouštění škodlivého kódu jazyka AutoLISP.

Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

·         Pokus o načtení libovolného souboru LISP se nezdaří.

·         Pokus o zkopírování a vložení kódu jazyka AutoLISP do příkazového okna se nezdaří (aniž by se zobrazilo chybové hlášení).

Poznámka: Zakázáním jazyka AutoLISP zabráníte fungování nástrojů Express Tools a některých nástrojů příkazového řádku aplikace AutoCAD. Tuto akci byste měli provést jen v nouzových případech.

 

LISPENABLED (systémová proměnná)
Udává, zda je pro aktuální relaci aplikace AutoCAD jazyk AutoLISP povolen.

 

(pouze ke čtení)
Typ: celé číslo
Uloženo v: neuloženo
Počáteční hodnota: 1

 

0 – jazyk AutoLISP je zakázán
1 – jazyk AutoLISP je povolen


Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

·         Pokus o načtení libovolného souboru LISP se nezdaří.

·         Pokus o zkopírování a vložení kódu jazyka AutoLISP do příkazového okna se nezdaří (aniž by se zobrazilo chybové hlášení).


Tato systémová proměnná je řízena vypínačem spuštění /nolisp.

 

AUTOLOAD (systémová proměnná)
Určuje, zda aplikace AutoCAD automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lspfas/vlx, acad.dvb.


Typ: celé číslo
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: 1
Hodnoty:
0 – žádný z následujících 7 souborů AutoLISP/VBA nebude automaticky načten

·         acad.lsp

·         acad.fas

·         acad.vlx

·         acaddoc.lsp

·         acaddoc.fas

·         acaddoc.vlx

·         acad.dvb


1 – automaticky načte 7 souborů v závislosti na hodnotě systémové proměnné AUTOLOADPATH

AUTOLOADPATH (systémová proměnná)
Určuje složku, ze které aplikace AutoCAD načte soubory acad.lspfas/vlx, acaddoc.lspfas/vlx, acad.dvb.


Typ: řetězec
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: ""

Mezi platné řetězce patří:

„<cesta nebo cesty ke složkám oddělené čárkami>“ = Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb pouze v určených složkách a žádných jiných umístěních, včetně aktuální složky výkresu. Doporučuje se nastavit cestu tak, aby ukazovala na jedinou podsložku ve složce určené systémovou proměnnou ROAMABLEROOTPREFIX.

"" (prázdný řetězec) nebo "." (tečka) – žádné omezení cesty. Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb nalezené ve složce spuštění aplikace AutoCAD, složku výkresů a vyhledávací cestu aplikace AutoCAD v tomto pořadí. Tím se duplikuje chování aplikace AutoCAD 2012, a proto to nedoporučujeme.

 

Změna pravidel načtení pro soubory acad2013.lsp a acad2013doc.lsp
Soubory acad2013.lsp a acad2013doc.lsp se načtou pouze z výchozí instalační složky (tj. <instalační složka>\Podpora a <instalační složka>\Podpora\<jazyk>).

 

Změna dialogu Možnosti
Zaškrtávací políčko „Načíst acad.lsp s každým výkresem“ na kartě Systém (které odpovídá sysvar ACADLSPASDOC) bude zakázáno, pokud je možnost AUTOLOAD nastavena na 0.

Návrat na začátek

Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

 

Poznámka: Aplikace AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP a AutoCAD Mechanical nelze nainstalovat zároveň, pokud máte nainstalovaný jeden z uvedených produktů a již jste použili tuto aktualizaci Service Pack. Nejprve je nutné aktualizaci Service Pack odinstalovat. Teprve poté je možné nainstalovat ostatní uvedené produkty.

 

Poznámka: S opravami AutoCAD a AutoCAD LT se automaticky nainstaluje oprava Autodesk Sync (AdSync).

Návrat na začátek

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace Service Pack doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIX, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se aktualizované informace o produktu zobrazí v dialogu O aplikaci.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Návrat na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

·         /e – extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace SP.

·         /q – potlačuje zprávu o dokončení po použití aktualizace SP. To je užitečné v případě, že k instalaci aktualizace Service Pack do více počítačů používáte skript nebo dávkový soubor.

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Návrat na začátek

Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack na nový síťový administrativní obraz

·         Odinstalování této aktualizace Service Pack

Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.

2.    Je-li třeba, vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).

3.    Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Návrat na začátek

Použití této aktualizace Service Pack místní síti

Aktualizaci Service Pack nainstalujte do více počítačů pomocí místní sítě podle následujících pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.

2.    Vyhledejte sdílenou složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na její spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace prostřednictvím místní sítě a s použitím nástroje CAD Manager Control Utility není pro tuto aktualizaci Service Pack podporována.

Návrat na začátek

Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

V každém případě připojte tuto aktualizaci Service Pack k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Stažený soubor opravy (aktualizace Service Pack) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

1.    Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

2.    V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klikněte na tlačítko OK.

<místní_disk:>\<název_opravné_aktualizace> /e <místní_disk:>\< název_opravné_aktualizace>.msp

3.    Vložte instalační médium produktu společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.

4.    Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.

5.    Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.

6.    V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.

7.    Pokračujte v průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizací Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.

8.    Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Poznámka: Pokud je do nasazení zahrnuta aktualizace Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT, nasazení nainstaluje pouze aktualizaci Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT bez souborů aktualizace aplikace Autodesk Sync.

Návrat na začátek

Odinstalování této aktualizace Service Pack

Aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2013 nelze odinstalovat.  Chcete-li se vrátit do předchozího stavu, je třeba odinstalovat a poté znovu nainstalovat aplikaci AutoCAD Map 3D. Pokud se rozhodnete tuto akci provést, není třeba obnovovat licenci instalace.   

Návrat na začátek

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedené chyby rozpoznali a nahlásili nám je. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a sdělujete nám své názory na obsah této aktualizované verze.

S pozdravem,

členové produktového týmu společnosti Autodesk

Návrat na začátek


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.