Soubor Readme k aktualizaci AutoCAD Map 3D 2011 Update 1

Děkujeme vám za stažení aktualizace AutoCAD® Map 3D 2011 Update 1.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

·         Pro koho je tato aktualizace určena?

·         Podporované operační systémy

·         Informace pro uživatele systému Windows Vista a Windows 7

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace řeší

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD, které tato aktualizace řeší

·         Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·         Všeobecné aktualizace

·         Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

·         Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace pro samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace pro síťový administrativní obraz

·         Odinstalace této aktualizace

·         Soubory aplikace AutoCAD opravené touto aktualizací

Pro koho je tato aktualizace určena?

Tuto aktualizaci lze použít na následující produkty společnosti Autodesk, které lze spustit ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci pro váš software.

Opravy údržby služby Live Update lze nainstalovat také pomocí komunikačního centra, ve kterém se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace pro příslušný produkt.

32bitový produkt

Aktualizace

AutoCAD Map 3D 2011

AutoCADMap3D2011Update1.exe

 

64bitový produkt

Aktualizace

AutoCAD Map 3D 2011

AutoCADMap3D2011Update1x64.exe

 

Nahoru

Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech:

Aktualizace Service Pack 2 (SP2) a Service Pack 3 (SP3) následujících operačních systémů:

·         Microsoft Windows XP Professional Edition,

·         Microsoft Windows XP Professional 64bitová verze.

Aktualizace Service Pack 1 (SP1) a Service Pack 2 (SP2) následujících operačních systémů:

·         Microsoft® Windows Vista® Enterprise,

·         Microsoft Windows Vista Business,

·         Microsoft Windows Vista Ultimate,

·         Microsoft Windows Vista Business, 64bitová verze,

·         Microsoft Windows Vista Enterprise, 64bitová verze,

·         Microsoft Windows Vista Ultimate, 64bitová verze,

·         Microsoft Windows 7 Ultimate,

·         Microsoft Windows 7 Ultimate, 64bitová verze.

Nahoru

Informace pro uživatele systému Windows Vista a Windows 7

Pokud tuto aktualizaci chcete použít při spuštění aplikace AutoCAD MAP 3D, doporučujeme neklepat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD MAP 3D ručně a ve výzvě stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace je doporučeno systém restartovat.

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace řeší

Správce zobrazení

·         Načtení souboru .layer vytvořeného aplikací Topobase a následné zavření výkresu způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

·         Spuštění příkazu REGEN po zrušení smazání prvku topologie způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

·         Hladiny rastrů FDO s výškovými daty nerespektují rozsahy měřítek.

Vytvořit/upravit FDO

·         Pokud uživatel vybere velký počet prvků, aplikace AutoCAD Map 3D se zastaví.

FDO Oracle

·         Při neustálém zobrazování náhledů dojde k vyčerpání paměti a zhroucení aplikace. 

Rastr FDO

·         U souborů PNG 8 nefunguje průhlednost. 

FDO WMS

·         Povolení možnosti Ukládat data WMS do vyrovnávací paměti v dialogu Datové připojení po připojení ke službě WMS způsobí zhroucení aplikace Map.

·         Připojení ke službě WMS se nezdaří s neošetřenou výjimkou, zatímco se aplikace pokouší číst schéma WMS.

Instalace/odinstalace

·         Při instalaci aktualizace AutoCAD Map 3D 2010 Update 1 do jiné než anglické verze aplikace AutoCAD Map 3D se zobrazí chybová zpráva.

Raster Design

·         Pokud je v rámci relace vyvolána aplikace Raster Design, aplikace AutoCAD Map 3D se zhroutí. 

UCHOP 

·         Funkce UCHOP někdy nefunguje při digitalizaci čáry uchopením bodů. 

·         Protažení podle uzlů se při uchopení prvků symbolizovaných pomocí bloků ukončí.  

·         Funkce UCHOP někdy neuchopí prvky symbolizované pomocí bloků.

Spolupráce se softwarem Topobase

·         Při načtení souboru TBexporter.arx a jeho použití v aplikaci AutoCAD Map 3D není uvolněna paměť.

Topologie

·         Možnost Atribut příkazu MAPTHEMTOPO při spuštění z příkazového řádku nefunguje.

Transformace/plošné vyrovnání

·         Příkaz ADERSHEET zpracovává chybně entity multiodkaz a mčára.

Uživatelské rozhraní

·         Po opakovaném výběru prvků v relaci přestane výběr fungovat.  

Symbolizace vektorů

·         Při přidávání uživatelských stylů šraf do mapy dojde k selhání aplikace. 

 

Nahoru

Hlavní problémy aplikace AutoCAD, které tato aktualizace řeší

·         Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·         Všeobecné aktualizace

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

·         2D zobrazení,

·         3D navigační nástroje,

·         nastavení měřítka poznámek,

·         atributy,

·         přizpůsobení uživatelského rozhraní (CUI),

·         podpora formátu DGN,

·         externí reference,

·         navigace v souborech,

·         obecné uživatelské rozhraní,

·         grafický systém,

·         šrafování,

·         dotaz,

·         obrázek,

·         hladina,

·         otevření a uložení,

·         ostatní,

·         parametrický výkres,

·         částečné otevření,

·         export do formátu PDF,

·         pás karet,

·         výběr,

·         zvýraznění výběru.

 

Nahoru

Všeobecné aktualizace aplikace AutoCAD

Byly opraveny následující chyby aplikace AutoCAD:

.NET API

·         Aplikace .NET vytvořené pro aplikaci AutoCAD 2010 nebudou v aplikaci AutoCAD 2011 fungovat.

·         Při otevírání několika výkresů najednou nemusí být tlačítka minimalizace a maximalizace vždy viditelná.

·         Při nahrávání uživatelských aplikací ARX může dojít k nespecifikované výjimce.

2D zobrazení

·         Při použití softwarové akcelerace může být aplikace AutoCAD nestálá.

3D paměť

·         Když je hodnota položky VSINTERSECTIONEDGES nastavena na „0“, náhled kamery může být velmi pomalý.  

3D modelování

·         Při natahování ve směru osy Z manipulátoru může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·         Použití uzlu manipulátoru ve 3D modelu nemusí z kontextové nabídky fungovat správně.

3D navigační nástroje

·         Kontextová nápověda panelu navigace může při přepínání mezi výkresy způsobit, že aplikace AutoCAD bude nestabilní.

·         Pokud je výkres maximalizován a jsou povoleny nástroje ViewCube® i SteeringWheels®, může zavření aplikace AutoCAD klepnutím na symbol „X“ selhat.

·         Když je v nástroji Ladění výkonu zaškrtnuta položka Adaptivní snížení kvality a je použito zařízení 3D Connexion, kvalita otáčení 3D modelů se nesníží.

·         Při použití nástroje Prohlížet v příkazu WHEEL může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní při použití funkce 3D Orbit v režimu snížení kvality se zařízeními 3Dconnexion.

·         Při použití nástroje Procházet ve funkci SteeringWheel se snížením kvality a nastavením možnosti Snímky za sekundu na mezní hodnotu 30 může být aplikace AutoCAD nestabilní.

Nastavení měřítka poznámek

·         Výkresy obsahující 100 či více poznámek nemohou být znovu nastaveny.

ARX

·         Pokud v uživatelských aplikacích ARX použijete příkaz „removeCmd“, mohou aplikace třetích stran selhat.

Atributy

·         Atributy multičar v dynamickém bloku, který byl vytvořen v aplikaci AutoCAD 2011, se v aplikaci AutoCAD 2010 nemusí zobrazit.

Příkazový řádek

·         Pokud je Dynamický režim nastaven na hodnotu „0“, není možné zadávat do příkazového řádku japonské nebo čínské znaky.

Program zapojení zákazníků

·         Spuštění aplikace AutoCAD se nezdaří kvůli Programu zapojení zákazníků na pracovních stanicích se systémem Windows 7, pokud je ve stejné podsíti nainstalován systém Windows 2008 Server.

CUI

·         Když je nahrána nabídka Enterprise, může být ovládací prvek Pracovní prostor v Editoru CUI šedý (neaktivní).

·         Do Editoru CUI nelze kopírovat a vložit ovládací prvky panelu nástrojů.

·         Při přepínání profilů odkazujících na soubor CUIx, který není nalezen, může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·         Při použití příkazu „^P“ v makru se příkaz MENUECHO nezobrazuje správně.

Digitizér

·         Při zavírání aplikace AutoCAD s konfigurovaným digitizérem bude zobrazena zpráva CER (Uživatelské hlášení chyby).

Podpora formátu DGN

·         Příkaz DGNIMPORT nebude pracovat s možností ignorování externích referencí.

Kóty

·         Některé objekty aplikace AutoCAD Mechanical nelze vybrat poté, co byly vloženy jako blok a rozloženy.

·         Pokud použijete funkci ePřenos na výkresy, které obsahují multiodkazy, může být aplikace AutoCAD nestabilní.

Zobrazení akcelerace

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud se na obrazovce zobrazí spořič obrazovky chráněný heslem.

Ovladače displeje

·         Může být problém s aktualizací ovladačů grafické karty v systémech Windows Vista nebo Windows 7.

·         Některé ovladače zobrazení se mohou zobrazit jako certifikované, přestože certifikovány nebyly.

DWG

·         Příkazem PIŠBLOK nelze uložit výkres ve formátu „DWG“ a „DFX“ do formátu souboru AutoCAD 2000.

Externí reference

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud je znovu nahrána externí reference po příkazech XOTEVŘI, UPRAVIT nebo ULOŽ.

Grafický systém

·         Pokud při otevírání více výkresů v jedné relaci dojde k nedostatku grafické paměti, může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·         Při otevírání velkého množství výkresů může být aplikace AutoCAD nestabilní.

Šrafování

·         Šrafy se mohou zobrazovat nesprávně, pokud jsou součástí hraniční křivky dynamické bloky a je povolen živý náhled.

·         U některých objektů šraf v právě rozmražených hladinách může být nutné použít příkaz „REGEN“, aby se zobrazily.  

·         Některé uživatelské šrafovací vzory se nemusí zobrazit v pásu karet.

·         Při použití uzlů k výběru šraf v některých výkresech může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud upravujete popisné šrafy pomocí pásu karet.

·         Pokud v 64bitovém systému nastavíte průhlednost a úhel šrafovacího vzoru, může se měřítko šraf vrátit na hodnotu 1.

Nápověda

·         V 64bitových operačních systémech se nepřehrají videa úvodní obrazovky.

·         Prohledávání Nápovědy online může být pomalé.

Hladina

·         Po dokončení transparentní změny hladin v pásu karet se neaktualizuje nová hladina.

·         Vlastnosti hladiny nelze změnit transparentně pomocí pásu karet.

·         Pokud dialog hladin obsahuje mnoho hladin a uživatel je změní pomocí ovládacího prvku na pásu karet, dialog hladin se neaktualizuje.

·         Po nastavení nové hladiny jako aktuální je fokus nastaven na sloupec „Název“.

Licence

·         Nelze zrušit zaškrtnutí u kaskádové licence, pokud jeden z distribuovaných serverů v síti neexistuje.

·         Aplikace AutoCAD nezíská licenci z distribuovaného serveru, pokud je jeden ze serverů vypnutý.

Obrázek

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud vykreslujete výkres se zapnutou průhledností vykreslení.

Materiály

·         Hodnoty proteinových materiálů vytvořené v 64bitovém systému nebudou v 32bitovém systému fungovat.

·         Pokud je v příkazu FBXEXPORT použito výchozí nastavení a uživatel v příkazu FBXIMPORT zruší výběr možnosti Vložit jako blok, nic se neimportuje.

MText

·         V textu Mtext nelze odebrat mezery mezi odstavci.

·         Text v přizpůsobené kótě vytvořené v aplikaci AutoCAD Mechanical se po použití příkazu DIAEDIT může nečekaně změnit.

Object DBX

·         Nelze exportovat víceřádkové hodnoty atributů pomocí funkce Object DBX.

OLE (propojování a vkládání objektů)

·         Výkresy s objekty OLE uložené jako soubory DXF již neobsahují možnosti OLE.

Otevření a uložení

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud ve velkých výkresech použijete funkci Zpět.

Ostatní

·         Soubory FBX® importované z aplikace Autodesk 3ds Max nebudou importovány, pokud nebude zrušeno zaškrtnutí materiálů.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud po upravení bloku bude použit příkaz REGEN.

·         Pokud je v 32bitovém operačním systému aktivován 3gigabitový přepínač, aplikace AutoCAD jej nevyužije.

·         Hodnoty knihy barev se v aplikaci AutoCAD nezobrazí správně.

·         Některé aliasy souborů PGP v aplikaci AutoCAD LT nefungují.

Částečné otevření

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud je hodnota SDI nastavena na 1 a upravujete výkresy s hodnotou OPENPARTIAL nastavenou na 1.

Export do formátu PDF

·         Při otevírání souborů PDF vytvořených v aplikaci AutoCAD zobrazí aplikace Adobe Reader varování „Písmo ArialMT nelze načíst či vytvořit“.

Publikovat

·         Při publikování velkých výkresů do souborů PDF může být aplikace AutoCAD nestabilní.

Raster Design

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, když vložíte některé obrázky BMP.

·         Ukládání pomocí příkazů ISAVE, ISAVEAS a poté znovu ISAVE může vyvolat chybovou zprávu, že nelze uložit soubor.

Pás karet

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní v paralelní instalaci, pokud cesta ke kartě souborů ukazuje na instalační adresář aplikace AutoCAD 2010.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, když je možnost regionálního a jazykového nastavení turečtina.

·         Roztahovací panel pásu karet nelze přenést do Editoru CUI.

·         Pokud název objektu menugroup obsahuje znak „.“, může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·         V příkazu nefunguje změna pracovního prostoru z panelu nástrojů Rychlý přístup.

·         Načítání uživatelských panelů nástrojů z pásu karet může selhat.

Řez a zploštění

·         Při použití možnosti „Zobrazit vyříznutou geometrii“ se všechna geometrie oříznutá pomocí příkazu ROVINAPRŮŘ nemusí zobrazit správně.

zvýraznění výběru.

·         Cyklické procházení výběru se zobrazí, když by nemělo být vidět.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud stisknete klávesu CTRL a budete kurzorem přejíždět přes průsečíky čar.

·         Pokud uživatel přepne možnost Cyklické procházení výběru z hodnoty „vypnuto“ na hodnotu „zapnuto“ a následně aplikaci AutoCAD ukončí, může se zobrazit chybová zpráva.

·         Po použití metody „CapturePreviewImage“ může být aplikace AutoCAD nestabilní.

Uchopení

·         Při nastavení na hodnotu 100 % v izometrickém stylu uchopení se nitkové kříže neprodlouží přes obrazovku.

Visual LISP

·         Pokud v souboru AcApp.arx vyvoláte funkci ads_defun nebo ads_regfunc, může modul Visual Lisp zobrazit chybovou zprávu.

·         Při použití funkce jazyka Lisp „vl-directory-files“ může být v případě dlouhé cesty k adresáři aplikace AutoCAD nestabilní.

Nahoru

Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

Než začnete

Při přípravě na instalaci této aktualizace pamatujte na následující pravidla:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace se doporučuje použití všech vlastních souborů CUI, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Aby bylo možné tuto aktualizaci použít, je nutné mít oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou tuto aktualizaci rozmístit na síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po dokončení instalace se v okně O aplikaci zobrazí informace o produktu.

Restart

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

 

Nahoru

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace umožňuje použití následujících přepínačů systému Microsoft Windows na příkazovém řádku:

·         /e – Extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace.

·         /q – Vypne zobrazení zprávy o dokončení instalace aktualizace. To je užitečné v případě, že tuto aktualizaci instalujete na více počítačích pomocí skriptu nebo dávkového souboru.

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Nahoru

Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace pro samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace pro nový síťový administrativní obraz

·         Odinstalace této aktualizace

Použití této aktualizace pro samostatnou instalaci

Chcete-li instalovat tuto aktualizaci na jednom počítači, řiďte se následujícím postupem.

1.    Stáhněte aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.

2.    V případě potřeby vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD Map 3D).

3.    Vyhledejte složku, do které jste aktualizaci uložili, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Nahoru

Použití této aktualizace prostřednictvím místní sítě

Tuto aktualizaci lze v místní síti použít pomocí panelu InfoCenter. Podrobné informace o nastavení opravných aktualizací v místní síti jsou uvedeny v nápovědě k nástroji CAD Manager Control na kartě InfoCenter.

Poznámka: Nástroj CAD Manager Control lze nainstalovat z instalačního disku produktu. Vyberte možnost Instalovat nástroje a pomůcky a pak vyberte možnost Autodesk CAD Manager Tools.

Nahoru

Použití této aktualizace pro síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou další rozmístění tohoto produktu tuto aktualizaci obsahovat.

V každém případě připojte tuto aktualizaci k rozmístění. Aktualizaci je vhodné sloučit pouze v případě, že budete chtít distribuovat rozmístění pomocí objektu zásady skupin.

Stažený soubor opravy (aktualizace) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

1.    Ze stránky pro podporu produktů společnosti Autodesk stáhněte do místního počítače soubor EXE aktualizace.

2.    V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

<místní_jednotka:>\<název_opravy> /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

3.    Vložte instalační médium produktu společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.

4.    Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klepněte na tlačítko Další.

5.    Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepnutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé budou produkt instalovat z tohoto umístění.

6.    V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.

7.    Pokračujte v Průvodci rozmístěním a podle možností klepněte na tlačítko Konfigurovat. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ klepnutím na tlačítko „Procházet“ vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Aktualizace byla přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na tlačítko Konfigurace dokončena.

8.    Pomocí instrukcí v průvodci rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace.

Nahoru

Odinstalace této aktualizace

POZNÁMKA: Pokud je produkt nainstalován z balíčku k nasazení (tzv. administrativní obraz), ve kterém je aktualizace integrována, odinstalovat ji nelze.

Windows XP

1.    V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Nastavení > Ovládací panely.

2.    V nabídce Ovládací panely klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.

3.    V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.

4.    V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odebrat.

Windows Vista a Windows 7

1.    V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Ovládací panely.

2.    Klepněte na položku Programy.

3.    Klepněte na položku Programy a funkce.

4.    V okně Programy a funkce klepněte na levém panelu na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.

5.    V seznamu aktualizací vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

 

Nahoru

Soubory aplikace AutoCAD opravené touto aktualizací

Podle produktu a typu instalace aktualizuje tato aktualizace Service Pack následující soubory:

·         ac1st18.dll,

·         acad.exe,

·         acad.msi,

·         AcadDM10.hdi,

·         acadlt.exe,

·         acadlt.msi,

·         AcApp.arx

·         acblock.arx,

·         AcBol.dll,

·         AcCmMgr.arx,

·         AcCui.dll,

·         AcCustomize.dll,

·         acdb18.dll,

·         acdbmgd.dll,

·         AcDgnIO.dbx,

·         AcDgnUI.arx,

·         AcEAttedit.arx,

·         AcExperience.arx,

·         acfbxio.arx,

·         acge18.dll,

·         acgs.dll,

·         AcGsConfig.arx,

·         AcLayer.dll,

·         acmgd.dll,

·         AcSceneUI.arx,

·         AcSelCmdMap.xml,

·         AcVMTools.arx,

·         AcWelcomeScreen.dll,

·         AcWindows.dll,

·         AdApplicationFrame.dll,

·         AdImaging.dll,

·         AdIntImgServices.dll,

·         adlmact.dll,

·         adlmact_libFNP.dll,

·         adlmcascade.dll,

·         AdlmErrorCodes.xml,

·         adlmerrorLog.dll,

·         adlmint.dll,

·         adlmint_libFNP.dll,

·         adlmPIT.dll,

·         adlmutil.dll,

·         AdskHwCertificationDatabase.xml,

·         anav.dll,

·         aoem.exe,

·         aoem.msi,

·         Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll,

·         Autodesk.AutoCAD.Interop.dll,

·         axutil.dll,

·         dswhip.dll,

·         FNP_Act_Installer.dll,

·         heidi10.dll,

·         LMU.exe,

·         lmubase.dll,

·         lmubase_std.dll,

·         lmumain.dll,

·         lmupipe.dll,

·         lmupipe_std.dll,

·         lmuui.dll,

·         MC3.dll,

·         MC3Res.dll,

·         modlr18.dll,

·         modlrrgn18.dll,

·         OGSAtilIntegration-2_0.dll,

·         OGSDeviceDX9-2_0.dll,

·         OGSDevices-2_0.dll,

·         OGSFBXAssetTranslator-2_0.dll,

·         OGSGraphics-2_0.dll,

·         OGSObjects-2_0.dll,

·         OGSProtein-2_0.dll,

·         OGSWin32Integration-2_0.dll,

·         pc3edit.dll,

·         pdffont10.hdi,

·         pdfplot10.hdi,

·         plcfmgr.dll,

·         ProdData.dll,

·         ProdDep_UserDep.mc3,

·         ProdDep_UserInd.mc3,

·         ProdInd_UserDep.mc3,

·         ProdInd_UserInd.mc3,

·         ProxyID.dll,

·         QtCore4.dll,

·         QtGui4.dll,

·         QtNetwork4.dll,

·         QtXml4.dll,

·         RegisterToday.dll,

·         szb10.hdi,

·         tuner10.hdi,

·         vl.arx,

·         WSCommCntr2.exe.

 

Nahoru


Copyright ©2010 Autodesk, Inc.