Soubor Readme k aktualizaci 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2011

Děkujeme vám za stažení aktualizace 2 aplikace AutoCAD® Map 3D 2011.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

·        Pro koho je tato aktualizace určena?

·        Podporované operační systémy

·        Informace pro uživatele systému Windows Vista a Windows 7

·        Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace řeší

·        Ostatní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace řeší

·        Hlavní problémy, které tato aktualizace řeší

·        Problémy hlášené pomocí nástroje Hlášení chyb od zákazníků

·        Všeobecné aktualizace aplikace AutoCAD

·        Všeobecné informace o instalaci

·        Než začnete

·        Přepínače příkazového řádku systému Windows

·        Pokyny k instalaci

·        Použití této aktualizace pro instalaci samostatné verze

·        Použití této aktualizace prostřednictvím místní sítě

·        Použití této aktualizace pro síťový administrativní obraz

·        Odinstalace této aktualizace

·        Soubory aplikace AutoCAD opravené touto aktualizací

Pro koho je tato aktualizace určena?

Tuto aktualizaci lze použít na následující produkty společnosti Autodesk, které lze spustit ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci pro váš software.

POZNÁMKA: Před instalací aktualizace 2 je třeba nainstalovat aktualizaci 1. Pokud jste již nainstalovali aktualizaci 1, můžete nyní nainstalovat aktualizaci 2.

http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD Map 3D 2011 Update 1

Opravy údržby služby Live Update lze nainstalovat také pomocí komunikačního centra, ve kterém se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace pro příslušný produkt.

32bitový produkt

Aktualizace

AutoCAD Map 3D 2011

AutoCADMap3D2011Update2.exe

 

64bitový produkt

Aktualizace

AutoCAD Map 3D 2011

AutoCADMap3D2011Update2x64.exe

Návrat na začátek

Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech:

Aktualizace Service Pack 2 (SP2) a Service Pack 3 (SP3) následujících operačních systémů:

·        Microsoft Windows XP Professional Edition

·        Microsoft Windows XP Professional, 64bitová verze

Aktualizace Service Pack 1 (SP1) a Service Pack 2 (SP2) následujících operačních systémů:

·        Microsoft® Windows Vista® Enterprise

·        Microsoft Windows Vista Business

·        Microsoft Windows Vista Ultimate

·        Microsoft Windows Vista Business, 64bitová verze

·        Microsoft Windows Vista Enterprise, 64bitová verze

·        Microsoft Windows Vista Ultimate, 64bitová verze

Následující verze operačního systému Windows® 7:

·        Microsoft Windows 7 Ultimate

·        Microsoft Windows 7 Ultimate, 64bitová verze

Návrat na začátek

Informace pro uživatele systému Windows Vista a Windows 7

Pokud tuto aktualizaci chcete použít při spuštění aplikace AutoCAD Map 3D, doporučujeme neklikat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD Map 3D ručně a ve výzvě stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace je doporučeno systém restartovat.

Návrat na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace řeší

FDO WFS

 

·        Aktualizace 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2011 podporuje prvky GIS služby WFS (bod, LineString, polygon) s více geometriemi nebo atributem DateTime.

FDO SQLite

·        Tato aktualizace umožňuje poskytovateli FDO 3.4 SQLite otevřít datové úložiště FDO 3.5 SQLite v aplikaci AutoCAD Map 3D 2010.

SPRÁVCE ZOBRAZENÍ

·        Byl vyřešen problém s rozšířenými čarami, které nebylo možné vybrat po použití stylů pomocí symbolů v některých souborech .lin.

Návrat na začátek

Ostatní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace řeší

ROZŠÍŘENÉ STYLY

·        Aktualizace 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2011 řeší problém se čtením hladin, které používají rozšířené styly s výpočty.

Návrat na začátek

Hlavní problémy, které tato aktualizace řeší

·        Problémy hlášené pomocí nástroje Hlášení chyb od zákazníků

·        Všeobecné aktualizace

Problémy hlášené pomocí nástroje Hlášení chyb od zákazníků

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

Aktualizace 1

·        2D zobrazení,

·        3D navigační nástroje,

·        Nastavení měřítka poznámek,

·        Atributy,

·        Upravit uživatelské rozhraní (CUI),

·        Podpora formátu DGN,

Externí reference,

·        Navigace v souborech,

·        Obecné uživatelské rozhraní,

·        Grafický systém,

·        Šrafy,

·        Dotaz,

·        Obrázek,

·        Hladina,

·        Otevřít/uložit,

·        Ostatní,

·        Parametrický výkres,

·        Částečně otevřít,

·        Export do formátu PDF,

·        Pás karet,

·        Výběr,

·        Zvýraznění výběru.

Aktualizace 2

·        3D vyrovnávací paměť,

·        Nastavení měřítka poznámek,

·        ASM,

·        DBX-ACDB,

·        2D kreslení,

·        Nástroje pro kreslení,

·        ePřenos,

·        Šrafy,

·        Hladina,

·        Rozvržení,

·        Víceřádkový text,

·        OLE,

·        Možnosti,

·        Ostatní,

·        Text.

 

Návrat na začátek

Všeobecné aktualizace aplikace AutoCAD

Byly opraveny následující chyby:

.NET API

Aktualizace 1

·        Aplikace .NET vytvořené pro aplikaci AutoCAD 2010 nemusí v aplikaci AutoCAD 2011 fungovat.

·        Při otevírání několika výkresů najednou nemusí být tlačítka minimalizace a maximalizace vždy viditelná.

·        Při nahrávání uživatelských aplikací ARX může dojít k nespecifikované výjimce.

Aktualizace 2

·        Rozhraní .NET API není vždy schopno vytvořit hranice křivky.

2D zobrazení

Aktualizace 1

·        Při použití softwarové akcelerace může být aplikace AutoCAD nestabilní.

3D vyrovnávací paměť

Aktualizace 1

·        Když je proměnná VSINTERSECTIONEDGES nastavena na hodnotu „0“, náhled kamery může být velmi pomalý.

3D modelování

Aktualizace 1

·        Při natahování ve směru osy Z manipulátoru může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·        Použití uzlu manipulátoru ve 3D modelu nemusí z kontextové nabídky fungovat správně.

3D navigační nástroje

Aktualizace 1

·        Kontextová nápověda panelu navigace může při přepínání mezi výkresy způsobit, že aplikace AutoCAD bude nestabilní.

·        Pokud je výkres maximalizovaný a jsou povoleny nástroje ViewCube® i SteeringWheels®, může zavření aplikace AutoCAD kliknutím na symbol „X“ selhat.

·        Kvalita otáčení 3D modelů se nesníží, když je v nástroji Ladění výkonu zaškrtnuta položka Adaptivní snížení kvality a je použito zařízení 3D Connexion.

·        Při použití nástroje Prohlížet v příkazu WHEEL může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní při použití funkce 3D orbit v režimu snížení kvality se zařízeními 3Dconnexion.

·        Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně při použití nástroje Procházet ve funkci SteeringWheel se snížením kvality a při nastavení položky Snímky za sekundu na mezní hodnotu 30.

Aktualizace 2

·        Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně při výběru možnosti Perspektiva v místní nabídce nástroje View Cube.

·        Zařízení 3Dconnexion nemusí správně fungovat v 64bitovém operačním systému v  2D režimu ve výkresovém prostoru.

·        U zařízení 3Dconnexion může dojít ke snížení výkonu při přiblížení nebo při práci ve 2D stylu zobrazení.

3D organické modelování

Aktualizace 2

·        Vysunutí z cesty plochy sítě nemusí správně sledovat více segmentů cesty.

·        Při použití rozhraní API k rendrování AcDbSubDmesh může dojít ke ztrátě jeho orientace, měřítka a původního mapování textury.

3D modelování povrchu

Aktualizace 2

·        Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně při úpravě výkresu se všemi povolenými příkazy 3duchop.

Nastavení měřítka poznámek

Aktualizace 1

·        Výkresy obsahující 100 či více měřítek poznámek nemohou být znovu nastaveny.

Aktualizace 2

·        Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně po použití příkazu Ctrl + C a Ctrl + V a poté příkazu ULOŽJAKO do R12DXF.

ARX

Aktualizace 1

·        Aplikace třetích stran mohou selhat, pokud použijete příkaz „removeCmd“ v uživatelských aplikacích ARX.

Atributy

Aktualizace 1

·        Atributy multičar v dynamickém bloku, který byl vytvořen v aplikaci AutoCAD 2011, se v aplikaci AutoCAD 2010 nemusí zobrazit.

Příkazový řádek

Aktualizace 1

·        Pokud je Dynamický režim nastaven na hodnotu „0“, není možné zadávat na příkazovém řádku japonské ani čínské znaky.

Aktualizace 2

·        Historie příkazového řádku může zobrazit položky, které nebyly zadány prostřednictvím příkazového řádku.

Program zapojení zákazníků

Aktualizace 1

·        Spuštění aplikace AutoCAD se nezdaří kvůli Programu zapojení zákazníků na pracovních stanicích se systémem Windows 7, pokud je ve stejné podsíti nainstalován systém Windows 2008 Server.

CUI

Aktualizace 1

·        Když je nahrána nabídka Enterprise, je možné, že bude ovládací prvek Pracovní prostor v Editoru CUI šedý (neaktivní).

·        Do Editoru CUI nelze kopírovat a vložit ovládací prvky panelu nástrojů.

·        Při přepínání profilů odkazujících na soubor CUIx, který nelze najít, může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·        Při použití příkazu „^P“ v makru se příkaz MENUECHO nezobrazuje správně.

Digitizér

Aktualizace 1

·        Při zavírání aplikace AutoCAD s konfigurovaným digitizérem bude zobrazena zpráva CER (Hlášení chyb od zákazníků).

Podpora formátu DGN

Aktualizace 1

·        Příkaz DGNIMPORT nemusí spolupracovat s možností ignorování externích referencí.

Kóty

Aktualizace 1

·        Některé objekty aplikace AutoCAD Mechanical nelze vybrat, poté co byly vloženy jako blok a rozloženy.

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud používáte funkci ePřenos na výkresy obsahující multiodkazy.

Zobrazení akcelerace

Aktualizace 1

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud se na obrazovce zobrazí spořič obrazovky chráněný heslem.

Ovladače displeje

Aktualizace 1

·        Může být problém s aktualizací ovladačů grafické karty v systémech Windows Vista nebo Windows 7.

·        Některé ovladače zobrazení se mohou zobrazit jako certifikované, přestože certifikovány nebyly.

2D kreslení

Aktualizace 2

·        Při ořezávání křivek a oblouků se může změnit tvar a někdy kostra.

·        Křivky mohou vrátit zápornou plochu, pokud jste použili příkaz OBRÁTIT.

DWG

Aktualizace 2

·        Příkazem PIŠBLOK nelze uložit výkres ve formátu „DWG“ a „DFX“ do formátu souboru aplikace AutoCAD 2000.

DWF

Aktualizace 2

·        Při vykreslování do souboru DWF Classic mohou chybět čáry na posledním DWF.

Externí reference

Aktualizace 1

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud je znovu nahrána externí reference po příkazech XOTEVŘI, UPRAVIT nebo ULOŽ.

Grafický systém

Aktualizace 1

·        Pokud při otevírání více výkresů v jedné relaci dojde k nedostatku grafické paměti, může být aplikace AutoCAD nestabilní.

·        Při otevírání velkého množství výkresů může být aplikace AutoCAD nestabilní.

Šrafy

Aktualizace 1

·        Šrafy se nemusí zobrazovat správně, pokud jsou součástí hraniční křivky dynamické bloky a je povolen živý náhled.

·        U některých objektů šraf v právě rozmražených hladinách může být nutné použít příkaz „REGEN“, aby se zobrazily.

·        Některé uživatelské šrafovací vzory se nemusí na pásu karet zobrazit.

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud k výběru šraf v některých výkresech používáte uzly.

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud upravujete popisné šrafy pomocí pásu karet.

·        Pokud v 64bitovém systému nastavíte průhlednost a úhel šrafovacího vzoru, může se měřítko šraf vrátit na hodnotu 1.

Nápověda

Aktualizace 1

·        V 64bitových operačních systémech se nepřehrají videa úvodní obrazovky.

·        Vyhledávání v Nápovědě online může být pomalé.

Obrázek

Aktualizace 1

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud vykreslujete výkres se zapnutou průhledností vykreslení.

Hladina

Aktualizace 1

·        Po dokončení transparentní změny hladin na pásu karet se neaktualizuje nová hladina.

·        Vlastnosti hladiny nelze změnit transparentně pomocí pásu karet.

Licence

Aktualizace 1

·        Nelze zrušit zaškrtnutí u kaskádové licence, pokud jeden z distribuovaných serverů v síti neexistuje.

·        Aplikace AutoCAD nezíská licenci z distribuovaného serveru, pokud je jeden ze serverů vypnutý.

Materiály

Aktualizace 1

·        Hodnoty proteinových materiálů vytvořené v 64bitovém systému nebudou v 32bitovém systému fungovat.

·        Pokud je v příkazu FBXEXPORT použito výchozí nastavení a uživatel v příkazu FBXIMPORT zruší výběr možnosti Vložit jako blok, nic se neimportuje.

Aktualizace 2

·        Výkresy rendrované v aplikaci AutoCAD 2012 mohou zobrazit chybu při rendrování v aplikaci AutoCAD 2011.

·        Při rendrování výkresu se může zobrazit chybové hlášení informující o chybějících prostředcích.

Modifikace

Aktualizace 2

·        Vstupní hodnota nemusí být zobrazena v poslední nabídce pro zadání položky kliknutím pravým tlačítkem.

Víceřádkový text

Aktualizace 1

·        Nelze odstranit řádkování odstavce víceřádkového textu.

·        Text v přizpůsobené kótě vytvořené v aplikaci AutoCAD Mechanical se po použití příkazu DIAEDIT může nečekaně změnit.

Aktualizace 2

·        Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně po úpravě víceřádkového textu a následné změně výřezů.

ObjectDBX

Aktualizace 2

·        Nelze exportovat víceřádkové atributy pomocí ObjectDBX.

OLE (propojování a vkládání objektů)

Aktualizace 1

·        Výkresy s objekty OLE uložené jako soubory DXF již neobsahují možnosti OLE.

Otevřít/uložit

Aktualizace 1

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud ve velkých výkresech použijete funkci Zpět.

Aktualizace 2

·        Při otevření výkresů vytvořených v aplikaci AutoCAD 2011 pro Mac se může zobrazit upozornění Neplatný výkres.

Možnosti

Aktualizace 2

·        Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně při importu profilu, který obsahuje změnu na systémovou proměnnou STATUSBAR.

UCHOP

Aktualizace 2

·        Chování při kolmém uchopení se liší při úpravách úseček a křivek pomocí uzlů.

Ostatní

Aktualizace 1

·        Soubory FBX® importované z aplikace Autodesk 3ds Max nebudou importovány, pokud nebude zrušeno zaškrtnutí materiálů.

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud po upravení bloku bude použit příkaz REGEN.

·        Aplikace AutoCAD nevyužije třígigabajtového přepínače, pokud je aktivována ve 32bitovém operačním systému.

·        Hodnoty knihy barev se v aplikaci AutoCAD nezobrazí správně.

·        Některé aliasy souborů PGP v aplikaci AutoCAD LT nefungují.

Aktualizace 2

·        Výkresové soubory, které byly vytvořeny pomocí jiného produktu, lze nyní úspěšně otevírat pomocí rozhraní API COM AcadDocuments::Open.

Částečně otevřít

Aktualizace 1

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud je hodnota SDI nastavena na 1 a upravujete výkresy s hodnotou OPENPARTIAL nastavenou na 1.

Export do formátu PDF

Aktualizace 1

·        Při otevírání souborů PDF vytvořených v aplikaci AutoCAD může aplikace Adobe Reader zobrazit upozornění „Písmo ArialMT nelze načíst či vytvořit“.

Výkon

Aktualizace 2

·        Některé vlastní rutiny LISP mohou být pomalejší než v předchozích verzích.

·        Při maximálním oddálení vybraných křivek může dojít ke snížení výkonu v systému Windows 7.

Paleta Vlastnosti

Aktualizace 2

·        Paleta Vlastnosti se může zpomalit při výběru entit kót.

Publikování

Aktualizace 2

·        Při publikování velkých výkresů do souborů PDF může být aplikace AutoCAD nestabilní.

Raster Design

Aktualizace 1

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, když vložíte některé obrázky BMP.

·        Ukládání pomocí příkazů ISAVE, ISAVEAS a poté znovu ISAVE může vyvolat chybovou zprávu, že soubor nelze uložit.

Obnovit

Aktualizace 2

·        Spuštění obnovení u některých souborů DWG může způsobit posunutí textu ve formátu DWG.

Pás karet

Aktualizace 1

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní v paralelní instalaci, pokud cesta ke kartě souborů ukazuje na instalační adresář aplikace AutoCAD 2010.

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, když je možnost regionálního a jazykového nastavení turečtina.

·        Roztahovací panely pásu karet nelze přenést do Editoru CUI.

·        Pokud je v názvu objektu menugroup znak „.“, aplikace AutoCAD může být nestabilní.

·        V příkazu nefunguje změna pracovního prostoru z panelu nástrojů Rychlý přístup.

·        Načítání uživatelských panelů nástrojů z pásu karet může selhat.

Aktualizace 2

·        Vlastní makra nabídky, která odesílá čísla na příkazový řádek, budou v případě zadání na pásu karet fungovat pouze jedenkrát.

Řez a zploštění

Aktualizace 1

·        Při použití možnosti „Zobrazit vyříznutou geometrii“ se veškerá vyříznutá geometrie v rovině průřezu nezobrazí správně.

Zvýraznění výběru

Aktualizace 1

·        Cyklické procházení výběru se zobrazí v případě, kdy by nemělo být vidět.

·        Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud stisknete klávesu Ctrl a budete kurzorem přejíždět přes průsečíky čar.

·        Pokud uživatel přepne možnost Cyklické procházení výběru z hodnoty „vypnuto“ na hodnotu „zapnuto“ a následně aplikaci AutoCAD ukončí, může se zobrazit chybová zpráva.

·        Po použití metody „CapturePreviewImage“ může být aplikace AutoCAD nestabilní.

Uchopení

Aktualizace 1

·        Při nastavení na hodnotu 100 % v izometrickém stylu uchopení se nitkové kříže neprodlouží přes obrazovku.

Text

Aktualizace 2

·        Při úpravách víceřádkového textu se aplikace AutoCAD může začít chovat nestabilně.

 

Visual LISP

Aktualizace 1

·        Pokud v souboru AcApp.arx vyvoláte funkci ads_defun nebo ads_regfunc, může modul Visual Lisp zobrazit chybovou zprávu.

·        Při použití funkce lisp může být aplikace AutoCAD nestabilní kvůli souborům „vl-directory-files“, pokud je cesta k adresáři dlouhá.

Pracovní prostor

Aktualizace 2

·        Pokud jsou pracovní prostory nastaveny na automatické ukládání změn, může mít opětovné spuštění aplikace AutoCAD za následek vypnutí pásu karet a příkazového řádku.

 

Návrat na začátek

Všeobecné informace o instalaci

·        Než začnete

·        Přepínače příkazového řádku systému Windows

Než začnete

Při přípravě na instalaci této aktualizace pamatujte na následující pravidla:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace se doporučuje použití všech vlastních souborů CUI, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Aby bylo možné tuto aktualizaci použít, je nutné mít oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou tuto aktualizaci rozmístit na síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po dokončení instalace se v okně O aplikaci zobrazí informace o produktu.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

 

Návrat na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace umožňuje použití následujících přepínačů systému Microsoft Windows na příkazovém řádku:

·        /e – extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace.

·        /q – vypne zobrazení zprávy o dokončení instalace aktualizace. To je užitečné v případě, že tuto aktualizaci instalujete na více počítačích pomocí skriptu nebo dávkového souboru.

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Návrat na začátek

Pokyny k instalaci

·        Použití této aktualizace pro instalaci samostatné verze

·        Použití této aktualizace prostřednictvím místní sítě

·        Použití této aktualizace pro nový síťový administrativní obraz

·        Odinstalace této aktualizace

Použití této aktualizace pro instalaci samostatné verze

Chcete-li instalovat tuto aktualizaci na jednom počítači, řiďte se následujícím postupem.

1.    Stáhněte aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.

2.    V případě potřeby vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).

3.    Vyhledejte složku, do které jste aktualizaci uložili, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Návrat na začátek

Použití této aktualizace prostřednictvím místní sítě

Tuto aktualizaci lze v místní síti použít pomocí panelu InfoCenter. Podrobné informace o nastavení opravných aktualizací v místní síti jsou uvedeny na kartě InfoCenter v nápovědě k nástroji CAD Manager Control.

Poznámka: Nástroj CAD Manager Control lze nainstalovat z instalačního disku produktu. Vyberte možnost Instalovat nástroje a pomůcky a pak vyberte možnost Autodesk CAD Manager Tools.

Návrat na začátek

Použití této aktualizace pro síťový administrativní obraz

POZNÁMKA: Aktualizaci 2 nelze rozmístit do administrativního obrazu. Aktualizaci 2 můžete použít na pracovní stanici, pokud již byla aktualizována na aktualizaci 1.

Návrat na začátek

Odinstalace této aktualizace

Windows XP

1.    V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Nastavení > Ovládací panely.

2.    V nabídce Ovládací panely klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.

3.    V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.

4.    V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klikněte na tlačítko Odebrat.

Windows Vista a Windows 7

1.    V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely.

2.    Klikněte na položku Programy.

3.    Klikněte na položku Programy a funkce.

4.    V okně Programy a funkce klikněte na levém panelu na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.

5.    V seznamu aktualizací vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

 

Návrat na začátek

Soubory aplikace AutoCAD opravené touto aktualizací

Podle produktu a typu instalace aktualizuje tato aktualizace Service Pack následující soubory:

·        AcadDM10.hdi,

·        dwfplot10.hdi,

·        acadlt.exe,

·        acad.exe,

·        acdb18.dll,

·        AcDwfMarkupCore.arx,

·        AcETransmitUi.arx,

·        acgs.dll,

·        AcLayer.dll,

·        AcLightWeightEngine.dbx,

·        acmgd.dll,

·        AcMrUI.dll,

·        AcOPM.arx,

·        AcPEXCtl.arx,

·        AcUnderlay.dll,

·        AcVMTools.arx,

·        AcWindows.dll,

·        AdDwfPdkEPlotRenderer.dll,

·        adui18.dll,

·        AdWindows.dll,

·        anav.dll,

·        modlr18.dll,

·        ProdData.dll.

Návrat na začátek


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.