Aktualizace Service Pack 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2012 – soubor Readme

Děkujeme vám za stažení aktualizace Service Pack 1 aplikace AutoCAD® Map 3D 2012.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace Service Pack vašeho produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

·         Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

·         Podporované operační systémy

·         Informace pro uživatele systému Windows Vista a Windows 7

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace řeší

·         Hlavní problémy, které tato aktualizace Service Pack řeší

·         Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·        Obecné aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD

·        Nový příkaz CLASSICARRAYDIALOG a systémová proměnná SNAPGRIDLEGACY

·         Obecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku v systému Windows

·         Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack v místní síti

·         Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

·         Odinstalace této aktualizace

Pro koho je tato aktualizace určena?

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít pro následující produkty společnosti Autodesk spouštěné ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte si, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack.

Opravné aktualizace údržby služby Live Update pro aplikaci AutoCAD Map 3D 2012 lze nainstalovat také pomocí komunikačního centra, ve kterém se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace Service Pack pro váš produkt.

 

32bitový produkt

Aktualizace

AutoCAD Map 3D 2012

MAP2012_Win32_SP1.exe

Autodesk Infrastructure Administrator 2012

InfrastructureAdmin2012_Win32_SP1.exe

 

64bitový produkt

Aktualizace

AutoCAD Map 3D 2012

MAP2012_x64_SP1.exe

Autodesk Infrastructure Administrator 2012

InfrastructureAdmin2012_Win64_SP1.exe

 

Nahoru

Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít v následujících operačních systémech:

Aktualizace Service Pack 3 (SP3) následujících operačních systémů:

·         Microsoft Windows XP Professional Edition,

·         Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Aktualizace Service Pack 2 (SP2) nebo novější následujících operačních systémů:

·         Microsoft® Windows Vista® Enterprise,

·         Microsoft Windows Vista Business,

·         Microsoft Windows Vista Ultimate,

·         Microsoft Windows Vista Business 64bitová verze,

·         Microsoft Windows Vista Enterprise 64bitová verze,

·         Microsoft Windows Vista Ultimate 64bitová verze.

Následující verze operačního systému Windows® 7:

·         Microsoft Windows 7 Enterprise,

·         Microsoft Windows 7 Professional,

·         Microsoft Windows 7 Ultimate,

·         Microsoft Windows 7 Enterprise 64bitová verze,

·         Microsoft Windows 7 Professional 64bitová verze,

·         Microsoft Windows 7 Ultimate 64bitová verze.

Nahoru

Informace pro uživatele systémů Windows Vista a Windows 7

Při instalaci aktualizace Service Pack doporučujeme kliknout pravým tlačítkem na instalační program a vybrat položku „Spustit jako správce“.Pokud tuto aktualizaci Service Pack použijete, když je aplikace AutoCAD Map 3D spuštěna, doporučujeme neklikat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Raději aplikaci AutoCAD Map 3D ručně zavřete a po zobrazení výzvy stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace také doporučujeme systém restartovat.

Nahoru

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace Service Pack řeší

API

·         Export souboru DWG do formátu SDF pomocí *souboru .epf prostřednictvím třídy rozhraní API aplikace Autodesk.Gis.Map.ImportExport.Exporter byl již zprovozněn.

SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map3D při výběru georeferenčních dat EPSG.

DATOVÝ MODEL

·         Od uživatele MAPSYS není při instalaci aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD Map 3D 2012 vyžadována aktualizace.

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map3D při aktualizaci struktury do aplikace Map3D Enterprise 2012.

MODEL ZOBRAZENÍ

·         Model zobrazení umožňuje ukládat hladiny při vytvoření druhé mapy zobrazení.

ZÍSKÁNÍ DAT ELEKTRICKÝCH PRVKŮ

·         Byla opravena funkce přemístění vodiče do dalších vedení tažením.   

VNOŘENÁ DATABÁZE

·         Při zavírání souboru výkresu po úpravě oborového modelu se již nezobrazuje dialog aplikace AutoCAD s upozorněním.

FDO

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map3D při pokusu o zobrazení schématu na zdroji odpojeného prvku.

·         Aplikace Map3D je nyní stabilní při obnovení schématu v připojení dat FDO.

·         Aplikace Map3D je nyní stabilní po práci na druhém výkresu pomocí tematických dat SQL.

VYTVOŘENÍ GRAFIKY

·         Vytvoříte-li grafiku pomocí modelu zobrazení více map, jsou všechny mapy rendrovány.

MAPCLEAN

·         Výkon při čištění velkého počtu objektů pomocí možnosti Rozpustit pseudo uzly je výrazně lepší.

INTEGRACE MAPY

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map3D při otevírání výkresu ze sady listů.

·         PříkazMAPTOACAD lze nyní v lokalizovaných instalacích zadat prostřednictvím dialogu.

OBOROVÝ MODEL

·         Poskytovateli FDO oborového modelu je umožněno otevřít dokumenty TB2.

·         Lze rozpoznat neplatné protnuté prvky.

·         Byly opraveny ztráty paměti vyskytující se při popisování hladin oborového modelu nebo při uchopení objektů na hladinách bodových prvků symbolizovaných bloky.

VYKRESLOVÁNÍ

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map 3D při tvorbě „Vykreslování plánu ostrůvku“ z neplatných geometrií.

MRAČNO BODŮ

·         Byl vyřešen problém nedostatku paměti při generování seskupených indexových souborů mračna bodů.

SYMBOLIZACE VEKTORŮ

·         Prvky, které byly neviditelné, jsou nyní zobrazeny.

·         Prvky v rozšířených stylech lze nyní vybrat.

PRACOVNÍ POSTUP

·         Pracovní postup analýzy vody FindNonSplitPointOnSection je nyní stabilní s kolineárními oblouky.

Nahoru

Hlavní problémy, které tato aktualizace Service Pack řeší

·         Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·         Obecné aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD

·         Nový příkaz CLASSICARRAYDIALOG a systémová proměnná SNAPGRIDLEGACY

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili pomůcku Hlášení chyb od zákazníků, bylo nalezeno a opraveno několik problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

Aktualizace Service Pack 1

·         Manipulátory 3D a úpravy

·         .NET API

·         Pole

·         ARX-ACUI

·         ARX-Other

·         DBX-ACDB

·         DBX-Other

·         Obrázek

·         Dotaz

·         Materiály

·         Otevření/uložení

·         Jiné

·         Vykreslení

·         Paleta Vlastnosti

·         Pás karet

·         Palety nástrojů

·         Visual LISP

·         Přiblížení/panoramování

Nahoru

Obecné aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD

Byly opraveny následující chyby:

Nástroje 3D navigace

·         Nastavení nástroje 3Dconnexion není po provedení změn uloženo.

·         Zařízení 3Dconnexion neruší aktuální příkaz.

3D modelování povrchu

·         Při vypnutém dynamickém zadání nedojde přetažením uzlu výšky vysunuté čáry vždy k prodloužení podle hodnoty a směru přetažení.

·         Při opětovném sestavení spirály na spline, kde výběr nebyl vložen, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD. 

Nastavení měřítka poznámek

·         Při pokusu o načtení souboru DCL s chybami z dlouhého názvu souboru může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Popisek nástroje se nezobrazí, je-li v položce „AcEdInputPointMonitor::monitorInput“ nastaven další řetězec popisku nástroje.

·         Oprava rozhraní API: Tato oprava zajišťuje zachování vlastní barvy, vzoru čáry a tloušťky čáry při výběru entit včetně externích referencí.

Aplikace Autoloader

·         V aplikaci Autoloader dojde k chybě, když je parametr SeriesMax nastaven jako propojený.

·         Aplikace Autoloader načte částečný soubor CUI, ale nemusí jej zobrazit, pokud je balíček odstraněn a přeinstalován.

·         Pokud je platform="AutoCAD*", balíčky budou načteny v produktech ACAD a Vertical.

·         Přidání vlastních souborů CUI obsahujících vlastní ovládací prvky WPF pomocí aplikace Autoloader nefunguje, protože vyžaduje záznam v registru.

Bloky

·         Při uchopení bloků obsahujících objekty OLE může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Při úpravě textu atributu v dialogu EATREDIT někdy dochází k závažné chybě.

·         Je-li výkres uložen v nástroji editor bloků, dochází někdy ke ztrátě obsahu výkresu, který je nahrazen obsahem upravovaného bloku.

·         Při pokusu o úpravu bloků obsahujících parametr tabulky bloků dochází někdy ke zpoždění.

·         Při otevírání editoru bloků při pokusu o úpravu dynamického bloku, který obsahuje geometrii v uzamknuté hladině, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Panel nástrojů EDBLOK se někdy po ukončení editoru bloků neskryje.

Digitizér

·         Po povolení ovladače WinTab se může na příkazovém řádku zobrazovat chyba a tablet nebude fungovat. 

Ovladače displeje

·         Integrované čipové sady nevracejí správný údaj o dostupné grafické paměti.

DWF

·         Oblouky a kružnice zobrazené na hraně vypadají jako jednoduchá čára. Dojde tím ke změně v ovladačích 2D DWF/DWFx, které je nevykreslí jako křivku, ale jako jednoduchou čáru.

DWG

·         Při použití příkazu „ZPĚT“ ve výkresech, které mají velikost 2 gigabajty nebo větší, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Kóty

·         Staniční kóty ve výkresovém prostoru neznázorňují správně vzdálenost z USS výkresového prostoru.

ETRANSMIT

·         Při zavírání výkresu po použití funkce eTransmit pomocí rozhraní COM API může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Autodesk Exchange

·         Ve službě Autodesk Exchange se může po aktualizaci na sériové číslo předplatného zobrazovat odkaz bez předplatného.

·         Pomocí ID přihlášení uživatele, která obsahovala speciální znaky, například „@”, nebylo možné se přihlásit ke službám online.

Nástroje Express Tools

·         Při použití příkazu OKOPIE může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Při práci s obrácenými křivkami může použitím příkazu ODSTRAŇPŘESAHY dojít k nesprávnému odstranění křivek.

·         Příkaz ODSTRAŇPŘESAHY nemusí fungovat správně, nachází-li se mezi dvěma segmenty úsečky obloukový segment.

Šrafování

·         Při použití možnosti „samostatné šrafování“ může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Obrázek

·         Soubory obrázků Quickbird TIFF s více rámečky nemusejí zobrazovat očekávané barvy.

·         Při pokusu o vložení souboru PSD aplikace Adobe Photoshop nebyl soubor viditelný v seznamu filtru souboru.

·         Při vkládání souboru PSD aplikace AdobePhotoshop může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Hladina

·         Změna barev hladin, které začínají nealfanumerickými znaky, může způsobit změnu barev jiných hladin.

·         Ovládací prvek stavu hladiny na pásu karet nerespektuje použité vlastnosti přepisů výřezů.

MOdkaz

·         Při ukládání výkresů s multiodkazy do starších verzí může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Modifikace

·         Při úpravách křivek může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Kopírování objektů obsažených v blocích, které byly vloženy do výkresového prostoru, pomocí příkazu OKOPIE se nemusí zdařit.

Víceřádkový text

·         Hodnotu vzdálenosti mezi odstavci víceřádkového textu nelze po nastavení upravit.

·         Víceřádkový text nebo text s písmem True Type (TTF) je rozmazaný, tučný a zkreslený, pokud výřez není ortogonální, protože hodnoty XY nejsou přesně nula.

OLE (propojování a vnoření objektů)

·         Při kopírování ze souboru aplikace Excel zpět do aplikace AutoCAD může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Otevření/uložení

·         Pokud výkres obsahuje řetězec „'%'“ v názvu souboru, nelze jej otevřít z průzkumníku souborů.

Jiné

·         Aplikace AutoCAD může přestat odpovídat při ukládání a otevírání výkresů v systému s nainstalovanou aplikací Symantec Norton 360 verze 5.

·         Při použití rozhraní API Open() nelze otevřít výkresy vytvořené pomocí produktu jiné společnosti než Autodesk.

·         Při výběru mřížky v některých výkresech může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Parametrický výkres

·         Použijí-li se na entity totožné vazby, je plocha chybná.

Export do formátu PDF

·         Použijí-li se na entity totožné vazby, je plocha chybná.

Podložení PDF

·         Po uvolnění podložení PDF může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Po uvolnění nedefinovaného podložení PDF může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Při vykreslování výkresů obsahujících písmo „MS Mincho“ do formátu PDF může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Výkon

·         U výkresů, které obsahují mnoho hladin, může s každým posunem a přiblížením dojít ke snížení rychlosti, když je aktivní pás karet.

·         Zvýšení výkonu v 64bitových rozhraních COM API.

Vykreslení

·         Při odeslání většího počtu výkresů do tiskáren Xerox může dojít ke ztrátě dat.

·         Při výběru náhledu vykreslení může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Čistění

·         Při použití příkazu ČISTI může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Pás karet

·         Při otevírání výkresů z nabídky aplikace může v panelu vlastností pásu karet chybět v rozevíracím seznamu typů čar náhled typu čáry.

·         Položku výška textu rozevíracího seznamu pásu karet lze při použití příkazu „TEXTEDIT“ na více kót ponechat prázdnou.

Uchopení

·         Při zapnutém uchopení se kurzor nepřemisťuje po intervalech uchopení.

·         Zapnutím možnosti SNAPGRIDLEGACY dojde k obnovení původního chování uchopování kurzoru, pokud není aktivní žádný příkaz.

·         Obnoví původní chování uchopování při určitých příkazech výběru založených na jazyce LISP.

Správce sady listů

·         V místní nabídce Tabulka sady listů ve Správci sady listů (SSM) chybí některé položky nabídky.

Tabulky

·         Styl buňky je zašedlý při výběru uvnitř kterékoliv buňky.

·         Nabídka datových spojení je po vložení datového spojení do tabulky zašedlá.

Vylepšení uživatelského rozhraní

·         Při pokusu o upravení tečny EDIT vrcholů křivky může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Při výběru skupiny, která obsahuje kvádr, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Objekty v uzamknutých hladinách je možné postrčit.

·         Při interakci s nástrojem ViewCube při úpravách pomocí uzlů může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Pokud jsou vypnuté místní nabídky, jsou akce výběru nebo křížení prováděné pravým tlačítkem nesprávné.

Visual Basic for Application

·         AcFocusCtrl nelze vložit do formuláře jazyka VBA.

Visual LISP

·         Při vkládání bloku s atributy založenými na hodnotě SYSPAR ATTDIA se zobrazí dialog atributů.

Styly zobrazení

·         Při použití uchopení ve 2D skrytém pohledu může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Externí reference

·         Při interakci mezi dialogem Otevřít a Správcem externích referencí může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Přiblížení/panoramování

·         Při přibližování a oddalování indikátoru XY v rozvržení může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Nahoru

Nový příkaz CLASSICARRAYDIALOG a systémová proměnná SNAPGRIDLEGACY

Aktualizace Service Pack přináší zpět funkci dialogu Pole zavedením nového příkazu CLASSICARRAYDIALOG. Nabízí také možnost obnovení původního chování uchopování pomocí nové systémové proměnné SNAPGRIDLEGACY:

CLASSICARRAYDIALOG
Umožňuje vytvářet kopie objektů v pravidelně uspořádaném pravoúhlém nebo polárním poli.

SNAPGRIDLEGACY
1 – Vždy přichytit kurzor k rastru
0 – Přichytit kurzor k rastru, pouze když aplikace AutoCAD vyzve k zadání bodu

Nahoru

Obecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

Nahoru

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace pamatujte na následující pravidla:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace doporučujeme zálohovat všechny vlastní soubory CUIX, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se aktualizované informace o produktu zobrazí v dialogu O aplikaci.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Nahoru

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

·         /e – extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace Service Pack.

·         /q – vypne zobrazení zprávy o dokončení instalace aktualizace Service Pack. To je užitečné v případě, že k instalaci aktualizace Service Pack do více počítačů používáte skript nebo dávkový soubor.

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Nahoru

Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack v místní síti

·         Použití této aktualizace Service Pack pro nový síťový administrativní obraz

·         Odinstalace této aktualizace

Použití této aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle těchto pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.

2.    Je-li třeba, vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).

3.    Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Nahoru

Použití této aktualizace Service Pack místní síti

Pro použití této aktualizace Service Pack v místní síti můžete využít službu InfoCenter. Podrobné informace o nastavení opravných aktualizací v místní síti jsou uvedeny na kartě InfoCenter v nápovědě k nástroji CAD Manager Control.

Poznámka: Nástroj CAD Manager Control lze nainstalovat z instalačního disku produktu. Vyberte možnost Instalovat nástroje a pomůcky a pak vyberte možnost Autodesk CAD Manager Tools.

Nahoru

Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

Tuto aktualizaci Service Pack vždy připojte k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vhodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Soubor s opravnou aktualizací (Service Pack), který stahujete, obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahování). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

1.    Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk stáhněte soubor EXE aktualizace Service Pack do svého místního počítače.

2.    V nabídce Start (systému Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a klikněte na tlačítko OK.

<místní_disk:>\<název_opravné_aktualizace> /e <místní_disk:>\< název_opravné_aktualizace>.MSP

3.    Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.

4.    Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.

5.    Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé instalují produkt z tohoto umístění.

6.    V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.

7.    Pokračujte v průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizaci Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizaci/aktualizace z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.

8.    Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Nahoru

Odinstalace této aktualizace

Aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2012 nelze odinstalovat. Chcete-li vrátit aplikaci AutoCAD Map 3D 2012 do původního stavu, je nutné ji odinstalovat a poté znovu nainstalovat.

Nahoru

 


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.