Informacje dla użytkowników programu AutoCAD Mechanical

W ramach nieustannych starań o zapewnienie wysokiej jakości produktów firma Autodesk wydała aktualizację 1 programu AutoCAD Mechanical 2010, która rozwiązuje różne problemy występujące w programie AutoCAD Mechanical 2010.

W tym pliku README zawarto informacje o problemach, które zostały rozwiązane, o miejscu, z którego można pobrać aktualizację, oraz o sposobie jej instalowania.

Treść

Wymagania wstępne

32-bitowe

64-bitowe

*

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2 lub SP3

*

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2

*

Microsoft Windows XP Home z dodatkiem SP2 lub SP3

*

Microsoft Windows Vista Enterprise z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Enterprise z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Business z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Business z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium z dodatkiem SP1

Do góry

Instrukcje dotyczące instalowania

Przed rozpoczęciem instalowania upewnij się, że...

Instalacja jednostanowiskowa

UWAGA: W przypadku instalowania tej aktualizacji w systemie Windows Vista w momencie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Mechanical, zaleca się, aby nie klikać opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj ponownie je uruchomić po zakończeniu instalacji. W takiej sytuacji przed zainstalowaniem niniejszej aktualizacji należy zamknąć program AutoCAD ręcznie.

 1. Dla 32-bitowej wersji instalatora aktualizacji 1 programu AutoCAD Mechanical 2010 należy pobrać plik ACM2010Update1.exe, a dla wersji 64-bitowej — plik ACM2010Update1x64.exe. Tę poprawkę można zainstalować we wszystkich wersjach programu AutoCAD Mechanical 2010 w produktach:
 2. Aby uruchomić instalator, kliknij go dwukrotnie.
 3. Po ukończeniu instalowania aktualizacji 1 programu AutoCAD Mechanical 2010 zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zastosowaniu aktualizacji.

Sieciowy obraz stanowiska

Nie jest możliwe utworzenie nowego drzewa instalacji na podstawie istniejącego. Aby zachować kopię oryginalnego drzewa instalacji, należy przed wprowadzeniem zmian ręcznie skopiować je do innego położenia.

Dodawanie aktualizacji do nowego obrazu administracyjnego

 1. Włóż dysk instalacyjny produktu i uruchom plik setup.exe
 2. Wybierz opcję Utwórz obrazy stanowiska.
 3. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, dopóki nie zostanie wyświetlona strona Konfiguracja.
 4. Na stronie Konfiguracja programu AutoCAD Mechanical 2010 wybierz opcję Licencja sieciowa i określ położenie serwera licencji.
 5. Klikaj przycisk Dalej, aż zostanie wyświetlona strona Dołącz pakiety serwisowe.
 6. Wybierz opcję Dołącz pakiet serwisowy ze strony Autodesk.com i kliknij przycisk Pobierz; instalator rozpocznie pobieranie pakietu serwisowego. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Dalej.
 7. LUB

  Wybierz opcję Dołącz pakiet lub pakiety serwisowe z lokalnego napędu lub sieci lokalnej, o ile plik .msp jest już dostępny. (Zobacz sekcję Uwaga).

   1. Kliknij opcję Dodaj...
   2. Przejdź do położenia, w którym znajduje się plik .msp
   3. Kliknij dwukrotnie plik .msp; zostanie on wyświetlony w oknie dialogowym
   4. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym
 1. Kontynuuj konfigurowanie lub kliknij przycisk Konfiguracja ukończona.
 2. Kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska, aby rozpocząć tworzenie obrazu stanowiska.

Dodawanie aktualizacji do istniejącego obrazu administracyjnego

 1. Przejdź do położenia istniejącego obrazu administracyjnego.
 2. W folderze Narzędzia kliknij dwukrotnie skrót <Utwórz i zmodyfikuj obraz stanowiska>, aby uruchomić kreator obrazu stanowiska.
 3. Kliknij opcję <Modyfikuj istniejący obraz stanowiska>.
 4. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, aż zostanie wyświetlona strona Konfiguracja.
 5. Na stronie Konfiguracja programu AutoCAD Mechanical 2010 klikaj przycisk Dalej, aż zostanie wyświetlona strona Dołącz pakiety serwisowe.
 6. Wybierz opcję Dołącz pakiet serwisowy ze strony Autodesk.com i kliknij przycisk Pobierz; instalator rozpocznie pobieranie pakietu serwisowego. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Dalej.
 7. LUB

  Wybierz opcję Dołącz pakiet lub pakiety serwisowe z lokalnego napędu lub sieci lokalnej, o ile plik .msp jest już dostępny. (Zobacz sekcję Uwaga).

   1. Kliknij opcję Dodaj...
   2. Przejdź do położenia, w którym znajduje się plik .msp
   3. Kliknij dwukrotnie plik .msp; zostanie on wyświetlony w oknie dialogowym
   4. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym
 1. Kontynuuj konfigurowanie lub kliknij przycisk Konfiguracja ukończona.
 2. Kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska, aby zmodyfikować istniejący obraz stanowiska. 

Uwaga:

Stosuj się do poniżej podanej procedury, aby ręcznie pobrać poprawkę i utworzyć plik .msp.

 1. Pobierz plik .exe dodatku Service Pack ze strony WWW pomocy technicznej dla produktów firmy Autodesk.
 2. Wyodrębnij plik .msp z pliku .exe dodatku Service Pack:
 3. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Uruchom. Wprowadź informacje, stosując się do następującej składni, a następnie kliknij przycisk OK.
  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

Po zainstalowaniu aktualizacji

Do góry

Odinstalowywanie tej aktualizacji

UWAGA: Tej aktualizacji nie można odinstalować, jeśli została zainstalowana za pośrednictwem sieciowego obrazu stanowiska ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start kliknij polecenie Ustawienia > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie opcję Dodaj lub usuń programy.
 3. W systemie Windows XP wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Na liście aktualizacji znajdź odpowiednią aktualizację i kliknij opcję Usuń.

Windows Vista

 1. W menu Start kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij opcję Programy.
 3. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 4. W lewym panelu okna Programy i funkcje kliknij opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Na liście aktualizacji znajdź odpowiednią aktualizację i kliknij opcję Odinstaluj.

Do góry

Problemy rozwiązane w aktualizacji 1 programu AutoCAD Mechanical 2010

W tej aktualizacji zawarto aktualizację 1 programu AutoCAD 2010. Informacje dotyczące problemów rozwiązywanych przez aktualizację 1 programu AutoCAD 2010 znajdują się w pliku Readme dostępnym pod adresem http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=DL13760520.

Usunięte błędy krytyczne:

Zestawienie komponentów, lista elementów i numery pozycji:

Elementy znormalizowane:

Elementy znormalizowane:

Symbole i wymiary:

Struktura Mechanical:

Interfejsy API:

Inne rozwiązane problemy:

Do góry

Różne uwagi

W programach AutoCAD Mechanical 2010 i AutoCAD Mechanical 2010 z aktualizacją 1 jest stosowany ten sam format plików. Niezależnie od tego, w której z tych wersji utworzono pliki rysunków, mogą one być używane w każdej z nich.

Do góry

Położenie pobierania aktualizacji 1 programu AutoCAD Mechanical 2010

Instalator aktualizacji 1 programu AutoCAD Mechanical 2010 można pobrać za pomocą funkcji Live Update lub z następującego położenia:

http://www.autodesk.com/autocadmech-updates

Firma Autodesk wyraża wdzięczność użytkownikom za pomoc w określeniu błędów i przesyłanie informacji o nich. Umożliwia to nam ulepszanie produktu, a w związku z tym zapewnianie użytkownikom najlepszych możliwych rozwiązań związanych z projektowaniem elementów mechanicznych. Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów i opinie dotyczące zawartości tego wydania aktualizacji.

Z wyrazami szacunku,
Zespół AutoCAD Mechanical

Do góry