Aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Factory Design Suite 2012

Srpen 2011

Poznámky k verzi – soubor Readme

Autodesk®
Protože společnost Autodesk neustále usiluje o poskytování vysoce kvalitních produktů, vydala aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk Factory Design Suite 2012, která opravuje nebo řeší řadu problémů. Tento soubor obsahuje popis instalace aktualizace Service Pack a provedených oprav.

 

Obsah

 

Pokyny k instalaci

Souhrn problémů, které řeší aktualizace Service Pack

Factory Design Utilities pro aplikaci Inventor 2012

Factory Design Utilities pro aplikaci AutoCAD 2012

Factory Design Suite 2012

Zpět na začátek

Pokyny k instalaci

·        Aktualizace Service Pack je kumulativní a obsahuje všechny změny provedené v aktualizaci Service Pack 1. Před instalací této aktualizace Service Pack není třeba instalovat aktualizaci Service Pack 1.

·        Aktualizace Service Pack obsahuje aktualizace pouze pro produkt Faktory Design Utilities, nezávisle na aktualizacích Service Pack pro produkty platforem.

·        Aktualizace Service Pack obsahuje jak 32bitovou, tak 64bitovou verzi (lze je stáhnout společně jako jeden svazek).

·        Aktualizaci Service Pack lze použít pro každou z edic produktu Autodesk Factory Design Suite: Standard, Premium i Ultimate.

·        Pomocí aktualizace Service Pack lze aktualizovat jakoukoliv jazykovou verzi produktu Autodesk Factory Design Suite 2012.

Zpět na začátek

Souhrn problémů, které řeší tato aktualizace Service Pack

Použité zkratky:

·        Zkratka CER označuje hlášení chyb zákazníky (Customer Error Report).

·        Zkratka NG označuje položku, která byla ohlášena v diskuzních skupinách Autodesk Newsgroups.

Zpět na začátek

Factory Design Utilities pro aplikaci Inventor 2012

·        Opětovné publikování komponenty se stejným názvem se nezdaří.

·        CER: Při přidávání vlastních konektorů do komponent pomocí funkce Třída vlastnosti konektoru se v případě, že pro parametry nejsou definovány atributy konektoru, aplikace Inventor při umisťování komponenty nečekaně ukončí. 

·        Vlastní uživatelské příkazy nejsou po restartu aplikace Inventor zachovány na pásu karet.

·        Některé kategorie místních komponent a komponent v cloudu jsou stejné, ale jejich názvy se trochu liší.

·        Pokud vytvoříte novou komponentu založenou na komponentě v cloudu, třída konektoru nefunguje.

·        Při publikování komponenty s odkazem třetí strany, který nelze najít, se publikování nezdaří.

·        Po opětovném publikování nejsou odebrány staré neplatné odkazy OLE.

Zpět na začátek

Factory Design Utilities pro aplikaci AutoCAD 2012

·        CER: Příkaz pro vyhledávání na pásu karet aplikací AutoCAD Mechanical a AutoCAD Architecture způsoboval neočekávané ukončení. (Poznámka: Opraveno pouze v anglické verzi.)

·        CER: Operace Odeslat do aplikace Inventor může způsobit neočekávané ukončení aplikace Inventor, zejména v případě, že jsou komponenty v cloudu staženy do aplikací AutoCAD Mechanical a AutoCAD Architecture, ale nikoli do aplikace Inventor.

·        CER: provedení velkého počtu operací vrácení zpět po spuštění příkazu Analyzovat může způsobit neočekávané ukončení aplikace AutoCAD Mechanical nebo AutoCAD Architecture.

·        CER: Aplikace AutoCAD Architecture se při odstraňování stanic v grafickém okně v některých případech neočekávaně ukončí.

·        Příkazy pole v aplikacích AutoCAD Mechanical a AutoCAD Architecture se stanicemi způsobují neočekávané ukončení programu.

Zpět na začátek

Factory Design Suite 2012

·        V aplikaci Autodesk Factory Design Suite se na kartě Nedávné soubory nezobrazují naposledy otevřené soubory.

·        Při spuštění pracovního postupu Převodník bloků AutoCAD se pomocí možnosti Vytvořit sestavu pomocí bloku neotevře správné prostředí.

Zpět na začátek

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedené chyby rozpoznali a nahlásili nám je. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení v oblasti návrhů výrobních linek. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a sdělujete nám své názory na obsah této aktualizované verze.

 

S pozdravem

 

tým produktu Autodesk Factory Design Suite

Zpět na začátek

 


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.