Instalace plné nápovědy aplikace Autodesk Inventor 2012

Stáhněte a spusťte soubor inventor_full_help_2012.exe.
Plná nápověda aplikace Inventor se ve výchozím nastavení nainstalujte do složky C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Full_Help.

POZNÁMKA: Plná nápověda bude v aplikaci Autodesk Inventor k dispozici při práci offline. Při práci online budete přistupovat k nápovědě Wiki.

 Důležité informace

Samostatná instalace

Pokud změníte výchozí umístění instalace (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Help_Full), je nutné vytvořit v registru záznam s plnou cestou umístění plné nápovědy. Záznam v registru je třeba vytvořit v následujícím umístění a s následujícími hodnotami:

Cesta:         HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0

Klíč:          HELP_FULL

Řetězec:     [Cesta k plné nápovědě]

Příklad:    C:\Nápověda aplikace Inventor\

Upozornění pro správce CAD/IT: Jak rozmístit plnou nápovědu aplikace Inventor 2012 jako součást rozmístění

Příprava:

Rozmístění plné nápovědy aplikace Autodesk Inventor 2012 jako součásti rozmístění aplikace Inventor:

1.      Po vytvoření obrazu rozmístění vytvořte novou složku s názvem FullHelp jako podsložku složky AdminImage:

\\umístění_serveru\sdílené_umístění\název_rozmístění\AdminImage\FullHelp\

2.      Zkopírujte soubor inventor_full_help_2012.exe do složky AdminImage\FullHelp.

3.      Otevřete soubor [Název rozmístění].INI (který naleznete v umístění \\umístění serveru\sdílené umístění\název rozmístění\AdminImage) a proveďte následující kroky:

1.      V části [INVENTOR] přidejte na řádek POSTREQUISITE=GRANTA položku FULLHELP takto:

POSTREQUISITE=GRANTA;FULLHELP

      1. Na konec souboru [Název rozmístění].INI přidejte následující řádky:

[FULLHELP]

PLATFORM=NATIVE

PRODUCT_NAME=Plná nápověda aplikace Autodesk Inventor 2012

EXE_PATH=FullHelp\inventor_full_help_2012.exe

EXE_PARAM=-s -a -s

ACTION=INSTALL

 

Důležité: Pokud při vytváření obrazu rozmístění změníte výchozí umístění instalace aplikace Inventor (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012), je nutné vytvořit záznam registru v následujícím umístění s následujícími hodnotami:

Cesta:         HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0

Klíč:          HELP_FULL

Řetězec:     [Cesta k úplné nápovědě]

Příklad:      D:\MyCompanyHelpLocation

Distribuujte záznam v registru uživatelům, kteří potřebují přístup k úplné nápovědě.