Aktualizace Service Pack 2 – pro samostatnou aplikaci Autodesk Inventor View 2012 (sestavení 219)

11. května 2012

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Snahou společnosti Autodesk je trvale poskytovat vysoce kvalitní produkty. Proto společnost vydala tuto aktualizaci Service Pack 2 pro samostatnou verzi aplikace Autodesk Inventor View 2012. Tento soubor se věnuje zejména instalaci aktualizace Service Pack.Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Instalace

  1. Před instalací aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2012 aktualizujte operační systém a po nainstalování aktualizací systém restartujte.
  2. Pokud je aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2012 nainstalována, není nutné ji odstranit, protože ji aktualizace Service Pack 2 při instalaci přepíše.
  3. V závislosti na bitové verzi operačního systému stáhněte příslušnou verzi aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2012 (32bitovou, nebo 64bitovou).
  4. Dvojitým kliknutím na soubor MSP aktualizujte samostatnou verzi aplikace Autodesk Inventor View 2012 pomocí aktualizace Service Pack 2. Indikátor průběhu zobrazuje, jak instalační program aktualizuje soubory v systému. Po skončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  5. Je-li to nutné, po dokončení instalace aktualizace Service Pack restartujte počítač.

K ověření úspěšnosti instalace spusťte aplikaci Autodesk Inventor View 2012 s aktualizací Service Pack 2. V nabídce Nápověda zvolte položku O aplikaci Inventor View. Jestliže jsou v dialogu O aplikaci uvedeny údaje „Sestavení: 219, Verze: 2012 SP 2“, byla instalace úspěšná.


Zpět na začátek

Odinstalace

  V určitých situacích odinstalace aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2012 závisí na původním instalačním médiu. Doporučujeme, abyste před zahájením odinstalace zkontrolovali, zda je původní instalační médium k dispozici.

  Aktualizaci Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2012 odstraníte pomocí běžné funkce odinstalace operačního systému.

  Odinstalace aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2012 vrátí instalace do stavu před instalací.

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.