Aktualizace Service Pack 1 samostatné verze aplikace Autodesk Inventor View 2014 (sestavení 222)

19. září 2013

Poznámky k verzi – soubor Readme k aktualizaci SP1 aplikace Autodesk Inventor View 2014
Autodesk, Inc.

Snahou společnosti Autodesk je trvale poskytovat vysoce kvalitní produkty. Proto společnost vydala tuto aktualizaci Service Pack 1 samostatné verze aplikace Autodesk Inventor View 2014. Tento soubor se věnuje zejména instalaci aktualizace Service Pack.


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Instalace

  1. Před instalací aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Inventor View 2014 aktualizujte operační systém a po nainstalování aktualizací systém restartujte.
  2. V závislosti na bitové verzi operačního systému stáhněte příslušnou verzi aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Inventor View 2014 (32bitovou, nebo 64bitovou).
  3. Dvojitým kliknutím na soubor MSP nainstalujte aktualizaci Service Pack 1 do samostatné verze aplikace Autodesk Inventor View 2014. Indikátor průběhu zobrazuje, jak instalační program aktualizuje soubory v systému. Po skončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  4. Pokud je to nutné, po dokončení instalace aktualizace Service Pack restartujte počítač.

K ověření úspěšnosti instalace spusťte aplikaci Autodesk Inventor View 2014 Service Pack 1. V nabídce Nápověda zvolte položku O aplikaci Inventor View. Pokud jsou v dialogu O aplikaci uvedeny údaje „Sestavení: 222, Verze: 2014 SP1“, byla instalace úspěšná.


Zpět na začátek

Odinstalace

K odinstalaci aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2014 pomocí běžné funkce odinstalace v rámci operačního systému je za určitých situací potřeba původní instalační médium. Doporučujeme před zahájením odinstalace zkontrolovat, zda je původní instalační médium k dispozici a zda je připojené ke stejnému umístění, jaké bylo použito při instalaci aplikace Autodesk Inventor View 2014.


Proces odinstalace se někdy zdánlivě zastaví, neboť čeká na vypršení časových limitů aktualizace souborů operačního systému. Jestliže níže uvedené kroky neumožní dokončení procesu, počkejte na dokončení aktualizace všech těchto souborů. Tento proces může trvat až 6 hodin. Chcete-li proces odinstalace výrazně urychlit, proveďte následující kroky:

  1. V ovládacích panelech operačního systému otevřete síťová připojení.
  2. Zakažte připojení místní sítě a všechny síťové adaptéry včetně virtuálních.
  3. Po úspěšném dokončení procesu odinstalace v ovládacích panelech operačního systému opět povolte připojení k místní síti a všechny síťové adaptéry včetně virtuálních.
  4. Pokud je to nutné, restartujte po dokončení odinstalace aktualizace Service Pack 1 počítač.

Pokud se po odinstalaci aktualizace Service Pack setkáte u jakéhokoliv produktu Autodesk 2014 s chybovými hlášeními, použijte technická řešení TS22241522.Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.